Avl og helse

Det er en balansegang å avle dyr slik at ønskede egenskaper beholdes eller forbedres, og uønskede egenskaper unngås. Det stilles store krav til oppdretternes kunnskaper om avl, og til deres vilje til å sette avl av funksjonsfriske dyr som hovedmål. For å oppnå dette behøves et godt samarbeid mellom veterinærer, genetikere og oppdrettere.