Veterinær oftalmologi

Oftalmologi: Lære om øyne
Veterinær oftalmolog: Veterinær som er internasjonal spesialist
(Diplomate) i oftalmologi
 
Boken "Veterinær oftalmologi" ble utgitt i 2011 og er en gave til alle som er interessert i å lese om øyesykdommer hos sports- og familiedyr
 
Materiale fra boken kan fritt lastes ned, men hele eller deler av boken kan ikke mangfoldiggjøres eller brukes i kommersiell sammenheng
uten forfatterens samtykke
 
 
Om forfatteren:
Ellen Bjerkås DVM, PhD, Ret Dipl ECVO
Professor em., Norges veterinærhøgskole
Ellen Bjerkås ble uteksaminert fra NVH i 1972. Hun fikk Dr.scientgrad i 1991 med et arbeid om arvelige øyesykdommer hos norske hunder. I 1995 ble hun europeisk spesialist i oftalmologi (Diplomate of the European College of Veterinary Ophthalmologists). Fra 1993 til 2009 var hun involvert i forskning vedrørende øyesykdommer hos oppdrettsfisk ved siden av arbeidet med sports- og familiedyr.
 
Ellen Bjerkås er autorisert øyelyser, men ikke lenger aktiv i arbeidet. Hun er tidligere leder av the Nordic Eye Examination Committee, tidligere president i the European College of Veterinary Ophthalmologists og tidligere president i the Federation of European Companion Animal Veterinary Associations (FECAVA). Hun er tidligere medlem av ECVO Hereditary Eye Diseases Committee og leder av World Small Animal Veterinary Association (WSAVA) Financial Advisory Committee.

Ellen Bjerkås er æresmedlem i Smådyrpraktiserende Veterinærers Forening, Norsk Selskap for Veterinær Oftalmologi og av Asociación Veterinario del Pinar del Río, Cuba.