IKTI 102 (2009-2010 Bahar) - İktisada Giriş II


Kısa Ders İçeriği


Makroekonomiye giriş ve emek piyasasına mikroekonomik bakış, temel makroekonomik değişkenler ve ölçülmeleri, toplam harcama ve denge çıktı (gelir), maliye politikası ve çarpan etkileri, açık bir ekonomide denge çıktı, IS/LM modeli, para politikası, Keynesçi para talebi teorisi, para talebi faiz esnekliği, yatırımın faiz esnekliği, para ve maliye politikalarının etkinliği, toplam talep (AD), toplam arz (AS), Phillips eğrisi, AS eğrisinin şekli ve Keynezçi analiz, dışlama etkisi, uyumlu maliye ve para politikaları, para arzı ve APİ, kısa ve uzun dönem analiz, klasik para ve faiz teorileri, döviz kuru ve ödemeler dengesi, Mundell Fleming modeli (sabit ve dalgalı kur).

 

  Ders Hakkında:

  • Zorunlu

  • 3 Kredi

  • Çalışma İktisadı ve Endüstri İlişkileri Bölümü II. Dönem Dersi