KAL 511 - Matematiksel İktisat I


Kısa Ders İçeriği

Matris cebirinin temel kavramları, determinantlar, matrisin tersi, vektörlerin doğrusal bağımlılığı, bir matrisin rankı, Kronecker çarpımlar, eşzamanlı doğrusal denklemler, homojen ve homojen olmayan durumlar, doğrusal ekonomik modeller, matris cebirinin istatistik ve ekonometride kullanımı, ikilenik biçimler, kesin artı  matrisler, özdeğerler ve özvektörler, çok değişkenli fonksiyonlar, türev, kısmi türev, zincir kuralı, kısmi türevin anlamı, Young teoremi, gradient vektör, hessian matris, sürekli fonksiyonlar, homojen fonksiyonlar, Euler teoremi, dışbükey ve içbükey fonksiyonlar, kesin dışbükey ve içbükey fonksiyonlar, karşılaştırmalı durağanlık analizi ve doğrusal olmayan ekonomik modeller, örtük fonksiyon teoremi, jakobian determinantları ve türevsel. İktisat biliminin değişik alanlarına uygulamalar yapılarak, matematiksel tekniklerin iktisat bilimindeki yeri ve bu tekniklerin nasıl kullanılabileceği gösterilmeye çalışılacaktır.

 

3 Kredi, Ekonomik Kalkınma ve Büyüme Yüksek Lisans Programı, Seçmeli

Ders Hakkında:

  • Seçmeli

  • 3 Kredi

  • Kalkınma İktisadı Yüksek Lisans Dersi