İKTİ 299 (AB) - Mikro İktisat


Kısa Ders İçeriği


Mikro ekonomiye giriş, arz ve talebin temelleri, çeşitli piyasa talep eğrileri ve talep ve arz esneklikleri, tüketici davranışları teorisine giriş, fayda maksimizasyonu ve tercih, tek değişken girdili üretim, iki değişken girdili üretim ve üretim maksimizasyonu, geleneksel maliyet teorisi, tam rekabet piyasasında fiyat teorisi, tam monopol koşulları altında fiyat teorisi, piyasa gücü ve fiyatlama: monopolcü firmaların kar maksimizasyonu uygulamaları, monopolcü rekabet koşulları altında fiyat teorisi, oligopol piyasalarında fiyat teorisi, oyun teorisi ve stratejik davranış, genel denge teorisi, refah ekonomisi teorisi, piyasa başarısızlıkları dışsallıklar ve kamusal mallar.

Ders Hakkında:

  • Zorunlu

  • 3 Kredi

  • Ekonometri Bölümü (İ. Ö)  III. Dönem Dersi