IKTI 101 (2009 Güz) - İktisada Giriş I


Kısa Ders İçeriği

Bir sosyal bilim olarak iktisat ve iktisatta yöntem, iktisadın temel kavramları, mikro-makro iktisat ayırımı, Mikro iktisadın temel kavramları, piyasa, talep ve arz, talep ve arz esneklikleri, tüketici teorisi, üretim teorisi, maliyet teorisi, tüketici ve üretici dengesi, farklı piyasa türleri, tam rekabet piyasası, tekel, oligopol, tekelci rekabet, oyun teorisi ve iktisadi uygulamaları, dışsallıklar, kamu malları ve vergilendirme, piyasa düzenlemeleri, faktör piyasaları, genel denge ve refah iktisadı, gelir dağılımı ve yoksulluk sorunu.

 

Ders Hakkında:

  • Zorunlu
  • 3 Kredi
  • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri I. Dönem Dersi