IKTI 102 (AB) - İktisada Giriş II


 Kısa Ders İçeriği

Makro iktisadi analize giriş, temel kavramlar , temel makroiktisadi değişkenler ve ölçülmeleri, toplam harcamalar ve ulusal gelir, ekonomik dalgalanmalar ve konjonktür teorileri, paranın doğuşu, fonksiyonları ve finansal sistem, merkez bankası ve para politikası, mal ve para piyasaları, maliye politikası, ulusal gelir ve fiyatlar genel düzeyi, işgücü piyasasında denge ve dengesizlik, ekonomik büyüme ve uluslararası refah düzeyi.

 

  Ders Hakkında:

  • Zorunlu

  • 3 Kredi

  • Uluslararası İlişkiler Bölümü II. Dönem Dersi