Közreműködés adott terület kezelésében

Erdőgazdálkodók, területkezelői, hatósági tevékenységet folytatók számára megállapodás alapján közreműködünk az általuk  kezelt erdők átvezetésében egy természetszerű, folyamatos koreloszlású (szálaló) erdőalakba:
  • tájékoztatást adunk az üzemmód-váltás szakmai, hatósági folyamatáról és a rendelkezésre álló támogatási formákról;
  • szálalási/átalakítási tervet készítünk, az átalakítás folyamatát - az egyes erdőrészletek faállomány-jellemzőinek függvényében - lékes átszálalásként, illetve szükség esetén szálalóvágásként tervezve, ideértve
    • a térstruktúra, 
    • a beavatkozási erélyek, 
    • és a pénzügyi folyamatok tervezését, összehangolását;
 
   

  • Pest, Nógrád, és Komárom-Esztergom Megyében ellátjuk a szálaló/átalakító üzemmódú erdőterületek  szakszemélyzeti feladatait.