Liturgi Natal 2010

TATA IBADAH PERAYAAN-PERAYAAN :                 

MALAM KUDUS,  JUMAT 24 DESEMBER 2010          

NATAL I , SABTU 25 DESEMBER 2010

NATAL JEMAAT , SABTU  25 DESEMBER 2010

NATAL II, MINGGU 26 DESEMBER 2010

KUNCI TAHUN,  JUMAT 31 DESEMBER 2010

DAN TAHUN BARU,  SABTU 1 JANUARI 2011

                      SELAMAT HARI NATAL  2010  DAN  SELAMAT TAHUN BARU  2011

                                                     ALLAH MENYERTAI KITA

 


                                 TATA  IBADAH  MALAM KUDUS,  JUMAT 24 DESEMBER 2010

 

I.Persiapan ibadah: Majelis menyambut jemaat yang datang beribadah

                               pembagian tugas pada para majelis/pendukung ibadah

                               Doa di konsitori

II.Ibadah

 

1.Majelis : Jemaat yang dikasihi oleh Allah di dalam Yesus Kristus, marilah kita mengarahkan hati dan 

   pikiran kepada Allah untuk masuk dalam ibadah perayaan Malam Kudus ini. Segala pujian dan syukur kita 

   persembahkan bagiNya yang mengasihi kita, yang memberikan anakNya Yesus Kristus menjadi sama 

   dengan manusia untuk menyelamatkan kita semua. Kita bersama-sama berdiri dan bernyanyi dari nyanyian 

   Rohani no:43;1,3-4 “Mari puji Juru Slamat”

       Mari puji Juru Slamat kamu yang beroleh rahmat, nyanyilah dan brilah hormat akan Yesus Tuhanmu

       Alangkah besar kasihNya murah, suci pekertiNya, slamat saja diberiNya tiap hari tiap jam

       Mari nyanyi ramai-ramai dunia beroleh damai oleh Yesus yang dinamai, Kristus Juru Slamatmu

 

2.Votum dan salam

P : Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang 

     berkenan kepadaNya. Ibadah Malam kudus ini ditahbiskan dalama nama Allah Bapa, Anaknya Yesus 

     Kristus dan kuasa Roh Kudus, amin.

     Bersukacitalah dan muliakanlah Allah sebab diberikanNya keselamatan bagi kita.

J : Jiwaku memuliakan Allah dan hatiku bergembira karena Yesus Juru Slamatku.

P : Lihatlah dan kecaplah betapa baiknya Tuhan

J : Sebab Ia telah melawat umatNya, sesungguhnya Tuhan itu Pengasih dan Penyayang.

P : Semoga lawatan Allah dalam Yesus Kristus, yang kita rayakan saat ini meneguhkan, menguatkan iman 

     dan pengharapan kita selama-lamanya.

P & J : Haleluya, segala kemuliaan hanya bagi Allah, amin.

                                                                                             (jemaat duduk)

3. Memuji Tuhan dengan nyanyian Rohani no. 30:1-2, “Slamat-slmat datang”

    Slamat-slamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari sorga yang rumahMu

    Slamat-slamat datangMu di dalam dunia, Tuhan jadi sama dengan manusia, salam-salam.

      Bangunlah gembala, lihat trang besar,dengar berita sorga dan bergemar.

      Sungguh malam ini Tuhan Yesus lahirlah, cari Kanak-kanak yang di palunganNya, salam, salam.

 

4.Ungkapan pujian berbalasan

P  : Terpujilah Allah yang memberi kelepasan bagi kita. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi 

      kita di dalam keturunan Daud hambaNya itu.

J  : Seperti yang telah difirmankanNya sejak purbakala, oleh mulut nabi-nabiNya yang kudus

P  :  Untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita

J  :  Untuk menunjukkan rahmatNya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjianNya yang 

       kudus yaitu sumpah yang diucapkanNya kepada Abraham bapa leluhur kita

P  :  Bahwa Ia mengaruniai kita, supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadaNya tanpa 

       takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapanNya seumur hidup kita.

J  :  Dan Yohanes nabi Allah yang maha tinggi telah berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan 

       bagiNya, untuk memberikan kepada umatNya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan 

       pengampunan dosa-dosa.

P  :  Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita dengan mana Ia melawat kita Surya pagi dari tempat   

       yang tinggi, untuk menyinari kita yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk 

       mengarahkan kaki kita  kepada jalan damai sejahtera.

P & J : Haleluyah

5. Pujian bersama : Kidung jemaat 99:1  “Gita sorga bergema”

           Gita sorga bergema lahir raja Mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia

           Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan Kabar Baik lahir Kristus Trang ajaib, 

           Gita sorga bergemar lahir Raja mulia.

 

6. Pengakuan dosa (diucapkan secara berbalasan) dan berita keampunan.

Kaum Bapak    : Di Malam Kudus ini ya Tuhan, kami datang ke rumahMu, menaikkan syukur dan puji bagiMu.  

                         Juga kami mau mengakui bahwa sebagai Bapak dan imam dalam keluarga kami tidak selalu 

                         berlaku baik. Kami sering mengabaikan tanggung jawab kami kepada isteri dan anak-anak 

                         kami, kasihanilah kami ya Allah.

Kaum ibu         : Sebagai ibu dalam rumah tangga,  kami mengaku bahwa kami pun berdosa di hadapanMu ya   

                         Allah, karena kami sering tidak sabar, kami bersungut-sungut dengan keadaan yang kami 

                         alami,  kami tidak bersyukur dalam semua keadaan, kasihanilah kami ya Allah. 

Anak-anak      :  Ya Tuhan, ampunilah kami, karena sebagai anak-anak,  kami sering melawan orangtua kami,  

                         kami tidak menghormati mereka seperti perintahMu bagi kami

Semua            : Kami telah sadar bahwa di Malam Kudus ini, kami patut mengakui dosa kami dan saling 

                         mengampuni, agar di Malam Kudus ini, kami pun menjadi kudus karena kasih dan 

                         pengampunanMu ya Allah.

Pelayan          : Orang yang sungguh-sungguh mengakui dosanya dan mau hidup dalam tuntunan Roh Allah 

                       tentu akan diselamatkanNya. “Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat Terang 

                       yang besar; mereka yang diam di negeri kekelaman atasnya Terang telah bersinar”. Hiduplah  

                       di dalam  Terang Kristus, dengan taat, setia dan dengar-dengaran  kepadaNya”.

                       (Bnd. Yoh.  1:9).

7. Memuji Tuhan dengan nyanyian Rohani no.39:3

                   Yang Maha mulia lahir di bumi sama benar dengan kita pun datanglah Ia mengampunkan dosa.  

                   Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia sembah dan puji Dia yang Raja.

 

9.Pelayanan Firman : Doa &  Pembacaan Alkitab :Lukas 2:1-20

 

10. Menyanyikan Rohani 31:1-3, “Malam Kudus”  (Lampu diredupkan, lilin dipasang)

      Malam Kudus sunyi senyap, bintangMu gemerlap, Juru slamat manusia ada datang didunia

      Kristus Anak Daud, Kristus anak Daud.

           Anak kecil, Anak kudus, Tuhanku Penebus. Tentra sorga bernyanyi merdu bawa kabar kedatanganMu

           Kristus Anak Daud, Kristus anak Daud.

     Malam Kudus sunyi senyap bintangMu gemerlap, aku datang ya Tuhanku bersembahyang di kandangMU

    Dan mengucap syukur, dan mengucap syukur

                                                                                      (lampu dinyalakan kembali)

11. Khotbah

 

12.Mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama

 

13.Bernyanyi dari Kidung jemaat no. 97:1-5, “Hai Malaikat dari sorga”, (ragam lagu: Hormat bagi Allah Bapa)  

   sambil memberi persembahan.

1.     Hai Malaikat dari sorga sayapmu bentangkanlah, nyanyi di seluruh dunia lahir Kristus Rajanya

     Ref. : Sudah lahir Kristus Raja, mari sujud menyembah

2.     Hai gembala yang menjaga dombamu di Efrata, Allah beserta manusia mari menyaksikannya. Ref…

3.     Hai Majusi dari Timur, karyamu tinggalkanlah, carilah Harapan Dunia ikut sinar bintangNya. Ref…

4.     Hai kaum saleh yang menunggu dalam dunia yang resah, lihat Allahmu sendiri turun dalam PuteraNya. Ref..

5.     Langit, bumi mari ikut muliakanlah terus. Khalik, Penebus, Pembaru, Bapa, Putra, Roh Kudus. Ref…

 

14. Doa persembahan dan doa syafaat

15. PS/VG

16. Pengutusan dan berkat

P  :  Sembahlah Allah sepanjang hidupmu, dengan sikap, kata-kata dan nyanyianmu, sebab itulah yang 

       berkenan kepadaNya.

       Mari kita  memuji dan memuliakan Allah dengan nyanyian Rohani no. 29, “Muliakanlah”

 


           Muliakanlah, muliakanlah Tuhan Allah, Tuhan Allah, Maha tinggi.

           Damai sejahtera turun ke bumi bagi orang kesudian Allah.

           Muliakanlah Tuhan Allah, muliakanlah Tuhan Allah

           Damai sejahtera turun ke bumi, damai sejahtera turun ke bumi, bagi orang,

           bagi orang kesudian Allah, kesudian Allah.

           Muliakanlah, muliakanlah Tuhan Allah, Tuhan Allah Maha Tinggi

           Damai sejahtra turun ke bumi  bagi orang kesudian Allah. A..min,  a..min.

P  :  Pulanglah dengan damai dan sejahtera     

J  : Sekarang Tuhan biarkanlah hambaMu ini pergi dengan damai dan sejahtera sesuai dengan firmanMu

      sebab mataku telah melihat keselamatan yang dari padaMu, yang telah Engkau sediakan di hadapan 

      segala bangsa yaitu Terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain  dan menjadi kemuliaan 

      bagi umatMu Israel.

P  :  Terimalah berkat Tuhan Allah:

       Damai sejahtera Allah, di dalam AnakNya Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan 

      memberi sukacita kepadamu, di Malam Kudus ini, sepanjang perayaan Natal di tahun ini sampai selama-

      lamanya.

P & J : Amin…amin…amin.

 

                                      Selamat hari Natal, Tuhan Yesus Juru Slamat hidup kita.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           TATA  IBADAH  PERAYAAN NATAL  I,  SABTU (PAGI),  25 DESEMBER 2010

Persiapan

Majelis menyambut jemaat yang datang beribadah

Doa di konsistori

 

Panggilan beribadah

Majelis   : Marilah kita beribadah kepada Allah, yang telah datang di dalam Yesus Kristus, yang  

                merendahkan diriNya, rela berbaring di palungan dan menjadi sama dengan manusia. Karya Agung  

                dan mulia dari Allah telah terwujud dalam kedatangan Yesus Kristus ke dunia. Yesus-lah Terang 

                dunia, yang menyinari dunia dengan kasih, kerendahan hati dan damai sejahteraNya.

Jemaat  : Layakkanlah kami ya Tuhan, menghadap Dikau yang Kudus, menyembahMu dalam segala 

                keterbatasan kami umatMu, yang Engkau kasihi. Hancurkanlah keangkuhan kami, kesombongan

                hati kami dan rasa hebat dan kuat yang menguasai hati kami.

Majelis  : Yesus berkata “Berbahagialah orang yang suci hatiNya karena mereka akan melihat Allah”.  

               Sucikanlah hati kami ya Allah untuk layak beribadah kepadaMu pada  saat ini.

Marilah kita mulai ibadah Natal ini dengan bernyanyi: Rohani 32:1-2 “Terbit sepucuk taruk”

      Terbit sepucuk taruk di tunggul suku Daud. Bersinarlah Trang baru di kegelapan maut

       T’lah jadi Penebus, menurut Sabda sungguh perjanjian kudus.

              Ke pulau dan benua tersiarlah terang. Kaum dunia semua bersuka dan senang.

              Manusia menyembah dan nama Tuhan Yesus dimuliakannya.

 

Votum dan Salam

P  :  Ibadah perayaan Natal saat ini demi kemuliaan Allah  yang datang menjelma dalam Yesus Kristus dan 

      yang menuntun kehidupan manusia dan dunia dalam kuasa Roh Kudus. Jadilah Ibadan ini dalam Allah Tri 

     Tunggal: Bapa, Anak dan Roh Kudus, amin.

J  : Sebab seorang Anak telah lahir untuk kita, seorang Putera telah diberikan untuk kita, lambang 

      pemerintahan ada di atas bahuNya dan namaNya disebutkan orang : Penasihat Ajaib, Allah yang 

      Perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai.

P  :  Terpujilah Tuhan yang membawa keselamatan bagi kita,  damaiNya ada di hati setiap orang yang 

       beriman  kepadaNya.

P & J : Tuhan adalah Terangku dan keselamatanku, Dialah benteng hidupku, haleluyah, amin

 

Bernyanyi Rohani no. 35:1 dan 3  “Ya Anak Kecil”

                Ya anak Kecil, ya Anak lembut, di kandangMu kubertelut.

                Ngkau lahir miskin dan rendah ‘kan melepaskan dunia. Ya Anak Kecil ya Anak lembut

       Ya Anak Kecil, ya Anak lembut, rendahMu itu menjemput manusia sekalian ke dalam T’rang Kerajaan

       Ya Anak Kecil, ya Anak lembut.

 

PS/VG

Pengkuan dosa dan berita keampunan

P : Kepada Allah di tempat Yang maha tinggi, kami datang membuka isi hati dan mengaku sebulat hati, 

     bahwa kamilah umatMu yang berdosa, yang hidup dalam kegelapan dosa. Berilah kami pengampunan ya 

     Allah, supaya kami melihat wajahMu dan bersukacita dalam perayaan NatalMu.

J  : Sinarilah hati kami dengan pengasihanMu dan ampunilah dosa kami, supaya kami hidup dalam TerangMu.

P  :  Tiada yang tersembunyi bagiMu ya Allah, sebab mataMu memandang jauh ke lubuk hati kami. Berilah    

       kami damaiMu, dan kami pun menyalurkan damaiMu bagi sesama kami,  supaya kami hidup berbahagia   

      dan menjadi anak-anakMu.     

P & J : Haleluya, amin.

 

Menyanyi : Rohani 33:1  “ Yang Tuhan di sorga, menjadi rendah”

      Yang Tuhan di sorga menjadi rendah. Manusia sungguh dan tak bercela

      Yang Maha kuasa, lemah dan lembut, berbaring di kandang hai mari sujud.

        Ref. : Hai puji kasihNya dan turut sembah, sebab dosa dunia diampunkanNya

 

 

 

 

 

P  :  Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah

       Berbahagialah orang yang diampuni dosanya dan yang keselahannya tidak diperhitungkan oleh Tuhan.

       Amin

Menyanyi  : Rohani 33:2

             Di sini Imanuel Anak Kudus, tlah turun ke bumi salam  Penebus.

             KuasaNya atas s’gnap dunia, sejaht’ra dan damai kerajaanNya.

                 Ref….Hai puji kasihNya dan turut sembah sebab dosa dunia diampunkanNya

 

Membaca nubuat tentang Mesias:

           Majelis                           : Maleakhi 3:14-24

           Seorang anak PAR/SM   :  Yesaya 9:1-4

           Seorang PAM                 :  Zakharia 2:8-13

           Seorang ibu/PW             :  Yesaya 52:7-10

           Seorang bapak/PKB        :   Mazmur 24:7-10               

 

Pelayanan Firman Tuhan : doa mohon Terang Roh Kudus, pembacaan Alkitab :Yohanes 1:1-14

                                        Khotbah

Pengakuan iman rasuli diucapkan bersama-sama

 

Persembahan diserahkan dengan menyanyi : Rohani 36:1-4  “Di Betlehem t’lah jadi”

               Di Betlehem t’lah jadi seorang Putera, yang bri salam abadi kepada dunia

                                         Ref. : Amin, amin salam bahagia

               Segala bukit diam, tetapi dengarlah, malaikat bernyanyian di atas Efrata. Ref…

               Gembala dengan suka mendapat Penebus. Di matanya terbuka trang surga yang kudus Ref…

               Jikalau satu kali kau pandang mataNya, kau trimalah kembali sejahtera baka. Reff…

 

Doa persembahan dan doa syafaat

 

Pengutusan dan berkat 

P   :  Di hati kami Tuhan tulislah sabdaMu, supaya kami menjadi pelaku FirmanMu.

        Sempurnakanlah harapan kami akan keselamatan di dalam Yesus Kristus

        Berilah kami taat, setia dan dengar-dengaran pada perintahMu supaya kami hidup dalam TerangMu.

        Sebab Engkaulah cahaya abadi yang menyinari semua manusia dan dunia ini.

        UmatMu dan kawanan dombaMu, milik kesayanganMu itulah kami yang Engkau tebus.

J   : Kasih setiaMu Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, dan kesetiaanMu tetap turun-

       temurun, atas orang-orang yang percaya kepadaMu.

P    : Marilah kita memuji Tuhan dengan bernyanyi : Rohani 44:1-2 “Putri Sion”

              Putri Sion, bergemar, soraklah Yerusalem.

              Lihat ini Rajamu, Raja damai adalah. Putri Sion bergemar soraklah Yerusalem

                   Hosiana Anak Daud, slamatkanlah bangsaMu.

                   Bawalah bahagia, damai KerajaanMu. Hosiana Anak Daud, slamatkanlah bangsaMu.

P & J :   Marilah kita meninggikan nama Tuhan di sepanjang hidup ini

             Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala allah.

             Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaanNya dan kawanan domba tuntunan tanganNya

P    : Pulang dengan damai dan sejahtera, terimalah berkat Tuhan

        “Damai sejahtera Allah menguduskan kita seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuh kita

         terpelihara sempurna hingga kedatangan kembali  Tuhan Yesus Kristus, amin”.

J    :  Amin…amin…amin.

 

                                  Selamat hari Natal, bahagia Natal memenuhi kita semua.

 

 

 

 

 

 

                                           Tata ibadah Natal Jemaat, Sabtu (malam), 25 Desember 2010  

 

Persiapan ibadah

Majelis menyambut jemaat yang datang beribadah

Majelis mengatur pendukung liturgi

Doa di konsistori

 

Ajakan beribadah                                                              (Berdiri)

Majelis   : Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan sebab Ia telah melakukan perbuatan-

                perbuatan ajaib. Keselamatan telah dikerjakanNya                    

Jemaat  : Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang dari padaNya

                 Telah menyatakan keadilanNya di depan mata bangsa-bangsa.

Majelis   : Bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi

                 Beribadahlah kepadaNya dengan sukacita

Jemaat   : Sebab Ia datang membawa keselamatan, keadilan dan kebenaran

Majelis    : Marilah kita menyembahNyadalam roh dan kebenaran.

                 Kita memulai ibadah ini dengan memuji Tuhan dari nyanyian Rohani no:46:1-2

                              “ Tetap kuharap dengan suka”

      Tetap kuharap dengan suka ‘kan Dikau Juru Slamatku.

      Ya Tuhan hatiku terbuka hendak menjadi rumahMu

      Malaikat sorga sekalian memuliakan namaMu Ya Matahari Pengasihan bersinarlah di hatiku

           Ya Tuhan hatiku kiranya Kau pilih dan Kau isilah

           Dengan pengasihan yang hanya sertaMu berbahagia

           Begitu sukaku bertambah sempurna penghiburanMu Tetaplah Kau sertai hamba ya jadi dalam hatiku.

 

Votum dan Salam  

P  :  Dengan nama Allah Bapa, AnakNya Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus,

      ibadah perayaan Natal jemaat…. ini kami alaskan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah

      Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertaimu.

J  : Terpujilah Allah di tempat yang Maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia

       yang berkenan kepadaNya.

P   :  Segala pujian dan sembah hanya demi kemuliaan nama Tuhan, yang datang membawa sukacita

        dan keselamatan bagi umatNya.

            Marilah kita memuji Tuhan dengan Kidung jemaat no. 96:1-2 “Di malam sunyi bergema”                 

           1.Di malam sunyi bergema nyanyian mulia, malaikat turun mendekat dengan beritanya.

             Sejahtra bagi dunia, tlah datang Penebus. Heninglah bumi mendengar nyanyian yang kudus.

          2.Tetap malaikat menembus angkasa yang gelap, membawa kidung damaiNya di bumi yang penat

             Sayapnya dikembangkannya di atas yang sendu, di kancah dosa terdengar nyanyian yang kudus.

                                                                                                                 (duduk)

Membaca nubuat kedatangan Yesus Kristus dan prosesi penyalaan lilin Natal

                     Majelis                 :  Mikha 5:1-3

                     Seorang Anak       :  Ulangan 18:15

                     Seorang ibu          :  Mazmur 98:4-9

                     Seorang bapak      :  Yesaya 40:1-5

 

                Majelis mengatur prosesi penyalaan lilin Natal……

Menyanyikan lagu  “Malam Kudus”                       ……….(Lampu diredupkan/jemaat berdiri)

      Malam kudus, sunyi senyap, bintangMu gemerlap. Juru Slamat manusia ada datang di dunia

      Kristus Anak Daud, Kristus Anak Daud

            Anak Kecil, Anak Kudus, Tuhanku Penebus. Tentra sorga menyanyi merdu bawa kabar kedatanganMu

            Kristus Anak Daud, Kristus Anak Daud

     Malam Kudus sunyi senyap bintangmu gemerlap, aku datang ya Tuhanku bersembahyang di kandangMu

     Dan mengucap syukur, dan mengucap syukur

 

 PS/VG

 

 

 

Pengakuan dosa dan berita rahmat

P   : Betapa ajaibnya kasihMu ya Allah, memberi kami sukacita dalam perayaan Natal ini

       Meskipun kami penuh dosa, Engkau rela menebus kami dengan keagungan kasihMu

      Yang rela berkorban, meninggalkan takhta kemuliaanMu  demi kami.

J  : Ampunilah kami ya Tuhan, agar sukacita Natal terus tinggal dalam hati dan kehidupan kami

P   : Betapa panjangnya, lebarnya, tinggi dan dalamnya kasihMu ya Allah yang tak dapat kami selami

       dengan pikiran kami yang sungguh terbatas. Engkau telah membuka jalan menuju sorga mulia

      melalui Yesus PuteraMu. Berilah kami kerendahan hati menerima kasih dan pengampunanMu

J  : Ampunilah kami ya Tuhan supaya hidup kami dapat bersinar terang demi kemuliaanMu

P & J : Dengarlah doa pengakuan kami ya Tuhan, amin.

                               Menyanyi dari Rohani no. 26:3  “Trus dari sorga datangKu”

                               Yaitu Kristus Penebus, yang Tuhan kita yang Kudus

                               Yang melepaskan dunia, serta menghapus dosanya

 

P   : Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berita rahmat

       “ Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui; berserulah kepadaNya selama Ia dekat.

       Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya.

       Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya dan kepada Allah kita

       sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya (Yesaya 55:6-7)

                               Memuji Tuhan dari nyanyian Rohani no. 26:4

                               Selamat yang janji Hu, dibawaNya kepadamu

                               Supaya kamu masuklah ke rumah Bapa yang baka

 

Puji-pujian kepada Tuhan           (diucapkan berbalasan)

Majelis        :  Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Slamatku

Wanita        :  Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hambaNya.

                      Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia

Laki-laki      :  karena yang Maha kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan

                      namaNya adalah Kudus

Majelis       :  Dan rahmatNya turun temurun atas orang yang takut akan Dia

Wanita       :  Ia memperlihatkan kuasaNya dengan perbuatan tanganNya

                     dan mencerai-beraikan  orang-orang yang congkak hatinya.     

Laki-laki     : Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhtanya,

                    dan meninggikan oran-orang yang rendah

Majelis       : Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar

                    dan menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hampa

Wanita       : Ia menolong Israel hambaNya karena Ia mengingat rahmatNya

Semua       :  Seperti yang dijanjikanNya kepada nenek moyang kita

                    Kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya

 

                           Memuji Tuhan dengan Nyanyian Rohani no. 45:1 “Tuhanku Yesus”

                           Tuhanku Yesus Raja seg’nap alam, ilahi dan manusia

                           hendak kuturut dan kukasihi Kau harta rohku yang baka

Pelayanan firman  : doa, pembacaan Firman: Yohanes 1:1-14 dan khotbah

PS/VG

 

Persembahan

P  :  Di malam perayaan Natal ini, kita sudah disegarkan dan dikuatkan oleh Firman Tuhan, maka

      Marilah kita bersyukur membawa persembahan kepadaNya, berilah hati dan hidupmu sebagai 

      persembahan yang hidup dan nyatakanlah juga dengan berkat-berkat yang telah diberi kepadamu.

      Sambil memberi persembahan kita memuji Tuhan dengan nyanyian Rohani no. 40:1-3

                   Hai gembala Efrata, bangun-bangun tengoklah. Dengar segenap udara dipenuhi bunyi suara

                   Gloria, Gloria, kidung yang belum pernah terdengar di dunia,

                   bawa kabar yang senang dari langit yang cerlang

 

 

 

 

 

                  Betlehem di Efrata baik di sana carilah Anak dalam kain bedungan yang berbaring di palungan

                  Gloria.., gloria, kanak-kanak itulah Tuhan seg’nap dunia

                  Bangun carilah terus Putra itu  yang kudus 

                        Persembahan apakah kamu b’ri kepadaNya atas mas dan harta benda dipilihNya hati rendah

                        Gloria…Gloria mari kita kabarkan di neg’ri sekalian kejadian Putera , Juru Slamat dunia.

Doa persembahan dan doa syafaat

 

Pengakuan iman rasuli diucapkan bersama-sama       (berdiri)

PS/VG

 

Pengutusan dan berkat

P   :    Tuhan telah mendengar keluh kesah kita dan memberi jawaban dengan kasih dan firmanNya

          Hiduplah dalam Terang Tuhan, setialah kepadaNya walau pun banyak tantangan

          Tekunlah berdoa sebab doa orang yang benar sangat besar kuasanya

          Dengar-dengaranlah kepada perintahNya supaya kamu selamat dan bersuka cita

J   :    Kuasa dan namaMulah hendak kami sebar, supaya bertekuk lutut semua orang yang berharap

          padaMu, yang melihat TerangMu yang ajaib

P   :    Sampaikanlah kepada sesamamu berita kasih Allah, agar dunia menjadi tempat yang damai

          Mari kita mengakhiri  persekutuan ibadah kita ini dengan bernyanyi :nyanyian Rohani no. 29

            Muliakanlah, muliakanlah Tuhan Allah, Tuhan Allah Maha tinggi

            Damai sejahtera turun ke bumi bagi orang kesudian Allah.

            Muliakanlah Tuhan Allah, muliakanlah Tuhan Allah

           Damai sejahtera turun ke bumi, damai sejahtera turun ke bumi bagi orang, bagi orang

           Kesudian Allah, bagi orang kesudian Allah, kesudian Allah.

           Muliakanlah, muliakanlah Tuhan Allah, Tuhan Allah Maha tinggi

           Damai sejahtra turun ke bumi bagi orang kesudian Allah, a…min,  a..min.

 P    :  Pulanglah dengan damai sejatera dan terimalah berkat Allah

          “ Allah di dalam Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, yang kaya akan kasih setia dan rahmat

          memberkati dan melindungi engkau kini dan sepanjang masa, amin.

P & J  :  Amin,,amin, amin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      TATA  IBADAH   NATAL  PERAYAAN  II  MINGGU PAGI, 26 DESEMBER 2010

                                                       (Pembaptisan kudus)

 

Majelis menyambut jemaat yang datang hendak beribadah

Persiapan ibadah; membagi tugas bagi pendukung ibadah

Doa di konsistori

 

Ajakan beribadah                                                                                        (Berdiri)

Majelis    : Kita telah hadir dalam rumah Tuhan untuk menyembah Dia, Bapa yang penuh kasih, Allah yang

                 kekal. Marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kepdaNya, yang telah melakukan “yang tidak 

                 pernah dapat dimengerti secara sempurna oleh manusia yaitu : turun ke bumi, lahir dari seorang 

                 perawan Maria dan menjadi sama dengan manusia”

Jemaat  :  Kami mau belajar menyadari bahwa Yesus Kristus yang lahir  merubah diri kami dan dunia ini .

                 Berilah iman bagi  kami ya Allah untuk memandang pekerjaan-pekerjaanMu yang ajaib.

Majelis  :  Allah adalah Allah dari sejarah manusia dan Dia terus bekerja dengan cara yang misterius

                Untuk menggenapi tujuanNya yang kekal di dalam kita, melalui kita, bagi kita dan oleh karena  

                kita. Marilah kita memulai ibadah kita kepadaNya dengan bernyanyi nyanyian Rohani no. 39:1-2

                                  “Hai mari berhimpun”

        Hai mari berhimpun dan bersukaria turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Juru Slamat dunia

        Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, yang Raja.

          Bernyanyilah kamu tentera malikat turut bernyanyi manusia. Pujilah Tuhan Juru Slamat dunia

          Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia yang Raja.

 

Votum dan salam                                                

P  :  Ibadah perayaan Natal ini jadilah di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus.

       Damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus turun atas jemaat, amin.

J  :  Ya Allah, jadilah kiranya perayaan Natal ini menjadi saat yang dinikmati dan dimaknai  oleh

       setiap kami yang datang beribadah.

P & J : Amin        

 

Pujian bagi Allah diucapkan berbalasan

Majelis      :  Asalkan Kristus lahir dalam hati kita, itu adalah Natal sejati, tetapi apabila Kristus tidak

                     lahir dalam hati, mengubah dan membaharui maka perayaan Natal akan sia-sia belaka.

Jemaat     :   Bersyukurlah kepada Allah karena Yesus lahir dalam kesederhanaan, karena itu pula yang

                     membuat kita tersenyum meski hanya dalam kesederhanaan  merayakan Natal.

Majelis     :    Yesus datang bagi kita, Ia-lah  sumber damai bagi kita, karena itu walau tak ada kado,

                     hadiah, atau pun bingkisan,  Natal tetap membawa kedamaian di hati kita

Jemaat    :   Terpujilah Allah yang merelakan Yesus Kristus AnakNya, lahir ke dunia menjadi Juru Slamat.

Majelis    :    Kristus yang lahir, membuat percaya menggantikan pra-sangka, rasa damai menggantikan  

                    ketakutan, kegelisahan lenyap diganti dengan sukacita.

Jemaat    :   Natal menajdi hari bahagia bagi kita. Kita bersama-sama keluarga dapat menyanyikan

                    Kidung-kidung Natal, menyatakan pujian “Kemuliaan bagi Allah di tempat yang Maha tinggi”.

Majelis dan jemaat :  Haleluyah

 

Memuji Tuhan dengan bernyanyi Rohani 38:1-2  “Dari pulau dan benua”

    Dari pulau dan benua terdengar selalu trus, lagu pujian bagi nama Penebus

    Glo..ria muliakan Tuhan, glo..ria  muliakan Tuhan

        Tinggi-tinggi dalam dunia tentra Tuhan yang kudus tak lelah menyanyi juga di hadapan Penebus

         Glo..ria, muliakan Tuhan, glo..ria  muliakan Tuhan.

 

Pengakuan dosa dan berita keampunan

P        :  Pandanglah kasih Allah di dalam Yesus Kristus, apakah kita telah hayati dan wujudkan dalam sikap

            dan tindakan hidup ktia?

P & J :  Ya Tuhan Engkau tahu bahwa kami tidak setia melakukan kasihMu, kami hanya suka dikasihi

P        :  Adakah kita telah mengasihi sesama dengan segenap hati, jiwa dan akal budi?

 

 

 

 

P & J  :  Kami mengaku ya Allah, kami terlalu suka untuk mengasihi diri kami sendiri dan tak perduli pada

             sesama. Kami memohon pengampunanMu ya Allah, agar hidup kami penuh anugerahMu dan 

             terangMu bercahaya atas kami. Dengan nama Yesus Kristus kami memohon, amin.

 

                            Menyanyi dari nyanyian Rohani 39:3

              Yang Maha mulia lahirlah di bumi sama benar dengan kita pun, datanglah Ia mengampunkan dosa,

              Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia yang Raja.

 

P   : Terimalah berita anugerah pengampunan dosa sekaligus berita Natal: (Yohanes 3:16)

        “Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan AnakNya yang

        Tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadaNya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal”

        Amin.

Menyanyi dari nyanyian Rohani no.39:4

        Perjanjian Allah sudah disampaikan kasih nyata di dunia. Nyanyi bersorak dan bersukaria

        Sembah dan puji Dia, sembah dan puji, sembah dan puji Dia yang Raja.

 

Hukum Tuhan : Pelayan membacakan Injil Matius 22:37-40

 

Pelayanan Firman : doa, membaca Alkitab : Ibrani 2:10-18 & khotbah

Pengakuan iman rasuli     (diucapkan bersama-sama sambil berdiri)

PS/Vg

Pelaksanaan Pembaptisan Kudus :

* Pembacaan pengajaran tentang Pembaptisan Kudus                            

            *Menyanyi Rohani 87:1 dan 4

                         Ya Bapa tilik dalam rahmatMu jemaatMu yang Kau kumpulkan di sini

                         Menghadap kami dengan anak ini, sebab percaya perjanjianMu

                                Ditahbiskanlah ia bagiMu dan namanya yang kini ditentukan

                                Kau tulis dalam kitab kehidupan, b’ri hidupnya menurut maksudMu

*Pembaptisan Kudus

 

Persembahan

P  : Tuhan telah memberi kita anugerahNya yakni keselamatan dan damai sejahteraNya

      Marilah sekarang kita menyatakan syukur  bagiNya dengan memberi persembahan sambil bernyanyi

                        Dari nyanyian Rohani no. 43:1-4  “Mari puji Juru Slamat”

1.     Mari puji Juru Slamat kamu yang beroleh rahmat

Nyanyilah dan b’rilah hormat akan Yesus Tuhanmu

2.     Kabar pengasihan Allah turun dari cakrawala

Yang lepaskan dari salah sudah jadi bagimu

3.     Alangkah besar kasihNya murah suci pekertiNya

                                    Slamat saja diberiNya tiap hari, tiap jam  

4.     Mari nyanyi ramai-ramai dunia beroleh damai

                                    oleh Yesus yang dinamai Kristus Juru Slamatmu.

 

Doa syafaat dan doa persembahan

Memuji Tuhan dengan nyanyian Rohani 26:1 dan 4     

               T’rus dari sorga datangKu, Ku kabarkan kepadaMu

               Selamat dan kesukaan yang untuk kaum sekalian

                    Selamat yang dijanji Hu dibawaNya kepadamu

                    Supaya kamu masuklah ke rumah Bapa yang baka

 

Pengutusan dan berkat

P  :  Kitalah umat gembalaan Tuhan yang diselamatkanNya, hendaklah kita  hidup dalam terang Tuhan.

J  :  Terimalah kami ya Allah Tuhan Maha kuasa, menjadi saksiMu

        Kuatkanlah kami untuk taat, setia dan dengar-dengaran kepada Mu

 

 

 

 

 

 

P  :  Pergilah jadilah terang yang menerangi dunia ini untuk itu terimalah berkat dari Tuhan.

      “Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahNya

       dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahNya kepadamu dan memberi engkau    

       damai sejahtera, amin”.

P & J : A..min, a..min,  a,,min

 

Nyanyian penutup: Rohani no.26:6-7

                Kuasa dan muliaNya semua ditanggalkanNya

                Kain lampin saja pakaian Mukhalis kaum sekalian               

                    Hai turut angkat suaramu, kemuliaan bagi Hu

                    Yang Maha tinggi tempatNya di bumi pun sejahtera

 

                                Selamat hari Natal dan selamat atas pembaptisan kudus, Haleluyah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

                                          Tata ibadah malam kunci tahun, Jumat 31 Desember 2010

 

Persiapan

Majelis menyambut jemaat yang datang beribadah

Doa di konsistori

 

Ajakan beribadah

Majelis  : Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair,

               demikianlah jiwaku  merindukan  Dengkau ya Allah

Jemaat  : Jiwaku haus kepada Allah, kepada Allah yang hidup

Majelis   : Bersyukurlah kepada Allah dengan kecapi

                Bermazmurlah bagiNya dengan gambus sepuluh tali

Jemaat  : Nyanyikanlah bagiNya nyanyian baru;

                Petiklah kecapi baik-baik dengan sorak sorai

Majelis  : Sebab firman Tuhan itu benar

                Segala sesuatu dikerjakanNya dengan kesetiaan

Jemaat  : Ia senang kepada keadilan dan hukum  

                Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan

Majelis   : Oleh firman Tuhan langit dijadikan

                 Oleh nafas mulutNya segala tentaraNya

Jemaat :  Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan

                Ia menaruh samudera raya ke dalam wadah

Majelis  : Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan

                Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia

Jemaat :  Sebab Dia berfirman maka semuanya jadi

                 Dia memberi perintah, maka semuanya ada

Majelis   : Marilah kita memuliakan Tuhan dalam ibadah kunci tahun ini

                Kita mulai dengan bernyanyi : Rohani no. 99:1-2, “ Bapa kami Allah kekekalan”

        Bapa kami Allah kekekalan tak terbatas waktuMu

        Tapi matahari Kau bri jalan yang ukurannya tentu

        Apa yang berubah dan beralih, KerajaanMu tetap sekali karena kasihMu teguh, pujian kepadaMu

                   Haleluyah puji Bapa sorga yang tak lupa mahklukNya

                   Yang sepanjang tahun ini juga memberi anugerah

                   Biar pun gelora lautan dunia, perlindungan Tuhan dan teduhNya

                   Bri penghiburan tetap, juga dalam zaman g’lap

    

Votum dan salam

P  : Ibadah kita, berlangsung demi Nama Allah, Anak dan Roh Kudus

      Yang telah menciptakan langit, bumi dan kehidupan

      Dan menempatkan manusia selaku rekan sekerjaNya 

      Dan menguduskanNya di dalam Kristus Yesus, amin.

J  : Haleluyah, amin.

Bernyanyi : Rohani 10:1-2 “Pujilah Tuhanmu”

          Pujilah Tuhanmu Raja yag maha mulia, langit dan bumi hendak mempertinggikan Dia

          Dan jiwaku tambahlah nyanyianmu, Allah mu baik dan setia.

               Pujilah Tuhanmu yang tlah memenuhi angkasa dengan segala mujizat dan tanda kuasa

               Hikmat besar, firman adil dan benar yang memerintahkan masa

 

Pengakuan dosa dan berita keampunan

P   :  Di malam kunci tahun ini, marilah kita mencoba mengingat-ingat apa yang telah kita lakukan yang

        melanggar perintah Tuhan dan menyakiti hati sesama…………… (hening)…..

        Hanya Tuhan yang Maha tahu, melihat segala dosa dan pelanggaran  kami di sepanjang tahun 2010 ini.

        Dengan sesal dan malu, kami datang mengaku bahwa kami telah berdosa kepada Allah

        dan telah menyakiti hati sesama. Kasihanilah kami ya Tuhan, menurut kasih setiaMu.

 

 

 

 

J   : Bersihkanlah kami ya Allah dari segala kejahatan hati kami, supaya hati kami bersih

      memasuki tahun baru 2011, dengan semua rancangan damai sejahteraMu.

P :  Tiada yang dapat melepaskan kami dari segala belenggu dosa, kecuali Engkau ya Yesus Kristus

      karena itu lihatlah kami yang mendambakan penebusanMu.

J  : Biarlah segala orang yang datang kepadaMu Tuhan, mendapat pengasihanMu dan beroleh

      kemurahanMu yang baka.

J & P : Amin

Menyanyi Kidung jemaat 26 :1-2   “Mampirlah dengar doaku”

               Mampirlah dengar doaku Yesus Penebus, orang lain Kau hampiri jangan jalan trus

                    Ref. Yesus Tuhan dengar doaku: orang lain Kau hampiri jangan jalan trus

               Di hadapan takhta rahmat aku menyembah, tunduk dalam penyesalan, Tuhan tolonglah. Ref…

                    

P  :  Dengar dan terimalah berita pengampunan dosa. Yesus berkata:…

       “ Orang yang datang kepadaKu, sekali-kali Aku tidak akan menolak dia, amin.”

 

Menyanyi Kidung jemaat 422:1-2  “Yesus berpesan”

        Yesus berpesan dalam malam g’lap, kamu harus jadi lilin gemerlap

        Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah

              Yesus berpesan “Bersinarlah t’rang, lilin mu Ku lihat malam dan siang

              Anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah

Amanat hidup baru     (I Korintus 15:4-8)

P   :   Hiduplah dalam kasih

         Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak

         sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri.

         Ia tidak  pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain . Ia tidak bersukacita  karena

         ketidak adilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu , percaya segala sesuatu,

        mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat  

        akan berakhir, bahasa roh akan  berhenti; pengetahuan akan lenyap.

 

Pelayanan firman Tuhan: doa, pembacaan Alkitab: Mazmur 8:1-10 dan khotbah

 

Persembahan

P   :Setelah setahun berlalu dengan kehidupan dan berkat yang Tuhan beri bagi kita, maka kini diberi 

      kesempatan bagi kita sekarang untuk  membawa persembahan syukur kepada Allah sumber segala 

      kehidupan dan berkat. Berikanlah persembahanmu dengan sukacita jangan karena terpaksa sebab Allah 

      mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mengiringi pemberian persembahan kita memuji Tuhan 

     dengan nyanyian Rohani 130:1-dst.   “Kepada Tuhan jua”

1.     Kepada Tuhan jua serahkan jalanmu, kuatirmu semua dan pokok mengeluh

Pengurus jalan zaman dan arah dunia b’ri juga jalan aman kepada anakNya

2.     Bersandar pada Tuhan berdoa beriman; tiada pengeluhan memb’ri pertolongan

Tentu pernah kau lihat ajaib mujizatNya yang menyatakan hikmat dengan anugerah

3.     Nasibku Allah Bapa dipimpin kasihMu ku tidak tahu apa yang jadi untungku

Dan maksud yang sedia tentu Kau sampaikan tak mungkin sia-sia yang t’lah Kau rancangkan

4.     Meski kuasa jahat semua menempuh, neraka tidak kuat melawan maksudMu

Kemuliaan Tuhan sekali nanti t’rang, tentulah kesungguhan dan kasihMu menang

5.     KepadaNya serahkan beban pengurusan, olehNya dikerjakan engkau keheranan

Yang kini menyebabkan ngkau mengeluh-ngesah, kelak diselesaikan oleh kuasaNya

6.     Buangkanlah gelisah, cemasmu dan keluh. Tentulah kau tak bias mengurus jalanmu

Engkaukah dipertuan dan tahu semuanya, yang Maha Kuasa Tuhan yang hikmatNya baka

7.     Tentulah kadang-kadang tak tampak tanganNya dan rupanya terhadang terang anugerah

Seolah-olah Tuhan melupakan engkau, tak mendengar seruan dan kasihanNya jauh

8.     Imanmu harus tahan di tengah malam pun, dan sampai kesudahan ngkau harus bertekun

Dib’ri Nya ngkau melihat tak usah ngkau cemas, beban berat diangkat dan engkau terlepas

 

 

 

 

 

Doa persembahan dan doa syafaat

 

Pengakuan iman rasuli diucapkan secara bersama-sama     (berdiri)

 

PS/VG

Pengutusan dan berkat:                                       (berdiri)

P   :  Pulanglah dan beritakanlah kasih setia Tuhan dalam hidupmu

        Percayalah bahwa masa depan yang disediakanNya bagi kita adalah masa depan penuh

        pengharapan.

J  :  Pakailah hidup kami ya Tuhan menjadi saksiMu, mengabarkan InjilMu dalam kata, sikap dan tindakan

P  :  Mari kita bernyanyi nyanyian Rohani no. 85:1 dan 3

           Ya Tuhan bimbing aku di jalanku, b’ri tanganku kutaruh di tanganMu

           Karena anakMu sendiri tiada tahu, berjalan dan berdiri jik’  Engkau jauh

                 Dan kalau tersembunyi kuasaMu dan dalam gurun sunyi jalananku

                 Tentu maksudMu nanti kulihatlah, ketika  ‘ku berhenti di T’rang baka

 

P   : Terimalah berkat dari Tuhan

        Kasih karunia dan damai sejahtera yang abadi dari Allah menyertai dan memberkati jemaat

        Keselamatan dalam Yesus Kristus melingkupi jemaat dan Roh Kudus membimbing jemaat sekarang 

        sampai selama-lamanya, amin

J & P : A..min…a..min, a..min

 

                          Selamat mengakhiri tahun 2010, Bersyukurlah pada Tuhan dengan selalu menghormati 

                                                       Tuhan atas hidup dan berkatNya bagi kita

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       TATA  IBADAH  TAHUN  BARU,   SABTU  PAGI    1  JANUARI  2011

 

Persiapan ibadah

Menyambut jemaat yang datang untuk beribadah

Doa di konsistori

 

Ajakan beribadah

Majelis   :  Selamat tahun baru, kita semua telah diperkenankan Allah memasuki tahun 2011

                  Semua karena kuasa dan rencana Allah bagi kita masing-masing

                  Marilah kita beribadah,  bersyukur dan menyembah Allah;  kita awali dengan nyanyian

                  Rohani no. 16:1 dan 3  “Sekarang b’ri syukur”

        Sekarang b’ri syukur besarkan nama Tuhan.Pemimpin hidupmu yang mendengar seruan

        Yang oleh AnakNya memb’ri anugerah dan tak terbilang pun mujizat berkatNya

                 Muliakan Allahmu hai mahkluk sekalian, kepada arasyNya bubungkanlah pujian

                 Ya Bapa, Anak, Roh, Ketiga yang Esa, Engkaulah yang besar selama-lamanya

 

Votum dan salam

P  :  Ibadah syukur atas tahun baru 2011,  yang kami persembahkan kepada Allah di saat ini terjadi

      dengan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, amin.

J  :  Bersama-sama, kami dengan segenap hati, datang beryukur kepadaMu  ya Allah,

       Terimalah ibadah kami.

P  :  Anugerah dan damai sejahtera Allah menyertai kita

P & J : Amin            (jemaat duduk)

 

Memuji Tuhan dengan nyanyian Rohani no. 106:1,3 dan 5  “Terang Matahari”

     Terang matahari telah menyinari segala neg’ri dan gunung dan padang

     dan sawah dan ladang  senang berseri.

               Syukur bagi Dia Gembala setia yang jaga tetap

               dan waktu semua karuniaNya jua terang dan gelap

                       Sehari-harian besar pemberian kemurahanMu,

                       ya Tuhan kiranya kuingat reganya dan tanggunganku

 

Pengakuan dosa

Kaum pria      : Kami datang kepadaMu Tuhan di tahun baru 2011 ini mengakui segala dosa

                       dan pelanggaran kami

Kaum Wanita : Dalam hati kami ada kebencian, pikiran kami dihantui kejahatan, tindakan kami

                       cenderung tidak benar, ampunilah kami ya Allah.

Kaum pria      : Kami datang padaMu Tuhan karena hanya dengan pengampunanMu kami terbebas dari

                        belenggu dosa, karena itu kami memohon ampunilah dosa-dosa kami ya Tuhan  

Semua           : Hanya kepadaMu ya Allah kami berseru dan memohon. Engkaulah yang mengasihani

                       kami dan menebus kami di dalam Yesus Kristus, amin.

 

Berita  anugerah pengampunan dosa

P  :  Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus dengar berita anugerah pengampunan dosa.

       “ Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya 

       meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawidan supaya kita hidup bijaksana, adil dan 

       beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh 

       bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang Maha besar dan Juru Slamat kita Yesus Kristus, yang 

       menyerahkan diriNya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan  

       bagi diriNya suatu umat kepunyaan Nya sendiri yang rajin berbuat baik, (Titus 2:11-14).

 

 

 

 

 

 

 

 

Petunjuk hidup baru                        (jemaat berdiri)

P   :   Marilah kita mendengarkan Petunjuk hidup baru.

         Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah  dan 

         setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi ia tidak 

         mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah Kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah 

         kita yaitu bahwa Allah telah mengutus AnakNya yang Tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup 

        olehNya”, amin.  

 

Pemberitaan firman  -    doa mohon terang Roh Kudus

-       Pembacaan Kitab suci : Pengkhotbah 3:1-13

P        :  Demikianlah Pembacaan Firman Tuhan; pujian kepada Kristus selama-lamanya, haleluyah

P & J :   Haleluyah, haleluyah,..haleluyah

-       Khotbah

Persembahan syukur

P  :  Marilah kita mempersembahkan persembahan kepada Allah kita, sebagai ungkapan syukur dan

      terima kasih,  karena segala sesuatu yang sudah Dia karuniakan kepada kita tiba di tahun yang

      baru ini, tahun 2011 termasuk keselamatan kita. Sambil member persembahan kita memuji Tuhan  

      dengan bernyanyi: Kidung jemaat no. 331 (Ragam nyanyian Rohani 101 Luruh bunga layu danun)

          Siang malam, musim tahun gilir ganti melenyap bayang-bayangnya berlalu tiada satu yang tetap

          Hidup kita menjalani jangka waktu dunia; tak terulang yang terjadi, tinggal tanggung jawabnya

      Sungguh Allah mengasihi dunia ciptaanNya, dalam PutraNya sendiri Ia tinggal beserta

      Yang percaya kepadaNya tak binasa tenggelam tapi hidup selamanya dalam Dia yang menang

          Walau zaman menghanyutkan tiap hal di dunia, pengasihanMu ya Tuhan untuk slama-lamanya

          Di segala perubahan dulam duka apa pun dalam Kristus aku aman Kau menjadi Bapaku

      Bapa Sumber Pengasihan, Bapa dalam trang dan g’lap Bapa dalam kematian pun di kubur yang senyap

      SetiaMu tak berubah kasihMu tetap teguh, Bapa kepadaMu jua kuserahkan diriku

          Siang, malam, musim, tahun biar kamu melenyap; dalam suka dan dukaku rahmat Allahku tetap

          TanganNya menuntun aku, lewat zaman dunia dan akhirnya ku selalu tinggal dalam rumahNya

 

Doa persembahan

Pengakuan iman (bersama-sama mengucapkan pengakuan iman)       ….berdiri…

PS/VG

Doa syafaat        (diakhiri dengan doa Bapa kami)

Nyanyian Pujian : Kidung jemaat 376 :1 dan 3   “Ikut Dikau saja Tuhan”

    Ikut Dikau saja Tuhan jalan damai bagiku; aku slamat dan sentosa hanya oleh darahMu

      Ref. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padaMu dalam Dikau Juru Slamat ku bahagia penuh

    Ikut dan menyangkal diri aku buang yang fana, hanya turut kehendakMu dan padaMu berserah

      Ref. Aku ingin ikut Dikau…

 

Pengutusan dan berkat                                         (Berdiri)

P  :  Siapakah yang sedia Ku utus dan siapakah yang mau pergi menjadi saksi Tuhan

J  :  Inilah aku, utuslah aku ya Tuhan dan berilah kekuatanMu di sepanjang tahun 2011 ini untuk menjadi 

       utusanMu

P  :  Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat

         “Kasih karunia Allah Bapa, dalam kasih anakNya Yesus Kristus serta kuasa Roh Kudus menyertai  

         saudara-saudara sekalian  sekarang, sampai selama-lamanya, amin ”. 

J   :  Amin…amin..amin..

Nyanyian penutup: KJ 376:4

                  Ikut dalam kesucian, lahir batin yang bersih, aku rindu mengikuti suri yang Engkau beri

                  Ref. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padaMu dalam Dikau Juru Slamat kubahagia penuh

                                        

                       BADAN  PEKERJA KLASIS GKI, PANIAI MENGUCAPKAN:                            

                                  Selamat Natal 2010  & Selamat tahun baru 2011

                                  semoga berkat Tuhan melimpah atas hidup kita  

 

Menunjukkan 1 unsur
OwnerDescriptionResolutionComplete
Urutkan 
 
Urutkan 
 
Urutkan 
 
Urutkan 
 
OwnerDescriptionResolutionComplete
www.oelnbe.co.cc    
Menunjukkan 1 unsur
ĉ
23Jan.docx
(117k)
Ora Et Labora Wadio,
6 Okt 2011 00.15
Comments