Oikaraisen Erä- ja Kalamiehet ry

Oikaraisen Erä- ja Kalamiehet ry on Oikaraisella toimiva metsästys- ja kalastusseura. Seuran tavoitteena on, että jäsenistö voi turvallisesti harrastaa metsästystä, kalastusta ja luonnossa liikkumista seuran hallussa olevilla maa- ja vesialueilla. Lisäksi seuran jäsenistön keskinäistä kanssakäymistä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta lisätään pitämällä yllä yhteistä kokoontumispaikkaa Eräharjua.

AJANKOHTAISTA

Ampumakoe Oikaraisen erä- ja kalamiesten ampumaradalla ke 11.8. 2021 ja to 12.8. 2021 klo 17.00 alkaen

Kokeen suorittajan on esitettävä ennen koetta ammunnan valvojalle käytettävään aseeseen hallussapito- tai rinnakkaislupa, maksettu metsästyskortti ja henkilöllisyystodistus. Ampumakoemaksu on 20 euroa / suorituskerta ja maksu suoritetaan käteisellä. Varaa 20 euron seteleitä mukaan maksua varten. Koetilaisuus järjestetään tiukkojen koronasäännösten mukaisesti. Jokaisella ampumaradalla on tätä varten muodostettu oma käytäntö, jota jokaisen kokeen suorittajan on ehdottomasti noudatettava. Ampumakokeeseen on ilmoittauduttava koepaikalla viimeistään 2 tunnin kuluessa kokeen alkamisesta.

Oikaraisen ampumarata ja toimitalo
Jyrhämäjärventie 498, 97610 Oikarainen

Lisätiedot Pekka Alaraudanjoki puh. 040 588 3258

VIERASLUVAT

Vieraslupia myydään pienriistan metsästykseen seuran jäsenten vieraille. Jäsenen tulee olla aina metsästyksessä mukana. Vieraat eivät siis voi metsästää yksinään. Lupia saa Maiju Luseniukselta, puh 040 777 9642. Vuorokausihinta on 5€.

OSOITTEEN MUUTOKSET

Ilmoittakaa osoitteen muutokset ja muut mahdolliset mm metsästysmaan vuokraukseen liittyvät omistussuhteen muutokset seuran sihteerille Pekka Alaraudanjoelle, puh 040 588 3258 tai pekka.alaraudanjoki(at)pp.inet.fi