Strona główna


  ODSZKODOWANIA,

REKOMPENSATY, ZADOŚĆUCZYNIENIA, RENTY

 

Reprezentuję Kancelarię Odszkodowawczą "Refundum".

Troszkę informacji o Kancelarii i o tym czym się zajmujemy:

REFUNDUM, ul. Tuwima 10/7, 95-100 Zgierz, tel. (42) 299 96 35,  fax. (42) 2999615,

 Zgłoszenia (Polska+Europa): tel.kom.512 610 442, renata.olesko@refundum.com lub annegi@interia.pl     

  

  ODSZKODOWANIA DOTYCZĄCE MIENIA:

 • Odszkodowania dla powodzian
 • Odszkodowania za szkody górnicze
 • Błąd w pozwoleniu budowlanym
 • Odszkodowania za słupy energetyczne na działce

          ( średnie, wysokie , najwyższe  napięcie)

 • Zwrot kosztów budowy wodociągu

     ODSZKODOWANIA MEDYCZNE:                            

 • Odszkodowanie za błąd lekarza

         ( błąd podczas zabiegu lub operacji)

            - nawet na drodze polubownej

 • Błąd w diagnozie zdrowia płodu
 • Błędna diagnoza lekarza
 • Porażenia mózgowe
 • Odszkodowania za zakażenia w placówce medycznej
           -zakażenia żółtaczką (hcv, hbv), hiv i inne

          - zakażenia gronkowcem, sepsą

     ODSZKODOWANIA WYPADKOWE:

 • Odszkodowania dla uczestników wypadków komunikacyjnych (także kraje Unii Europejskiej)
 • Odszkodowania za wypadek w miejscu publicznym

             ( przewrócenia na nieodśnieżonej, śliskiej lub nierównej powierzchni )

 • Odszkodowania za wypadek przy pracy
 • Odszkodowania za wypadek w rolnictwie

      ODSZKODOWANIA DOTYCZĄCE PRAW AUTORSKICH, ZNAKÓW

    TOWAROWYCH, PATENTÓW                 

    ODSZKODOWANIA ZA UCIĄŻLIWOŚĆ HAŁASU ( lotniska, drogi)

      Nowości: rekompensata za niewłaściwą decyzję ZUS w sprawie nie przyznania renty, a 

      także   mniejsze obroty przez remont drogi dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

  

   Kancelaria Odszkodowawcza „Refundum” jest współzałożycielem Polskiej Izby

   Odszkodowań. Mamy ogromne doświadczenie w swojej branży. Współpracujemy

   tylko z fachowcami.   Specjalizujemy się w konkretnych dziedzinach    . 

   Nie pobieramy opłat wstępnych. Pobieramy prowizję tylko po wygraniu sprawy.

   Dochodzimy odszkodowań za zdarzenia, które miały miejsce nawet kilkanaście lat         

   temu, także za te, za które ubezpieczyciel wypłacił zaniżoną kwotę. Działamy od kilku lat

   na rynku odszkodowań.

                             

   Zgłoszenia należy kierować (Polska+Europa):

                              tel.:  512 610 442

                              lub renata.olesko@refundum.com

                              lub annegi@interia.pl