Ειδικό Αρμονίας


 • .
  Οι μειωμένες τιμές ισχύουν για εκδηλώσεις ενδιαφέροντος έως 01/02/21
  Αναρτήθηκε στις 25 Ιαν 2021, 2:13 μ.μ. από το χρήστη Λ Ι
Εμφάνιση αναρτήσεων 1 - 1 από 1. Προβολή περισσότερων »

Ειδικό Αρμονίας

Συνοπτικές πληροφορίες
 • Κρατικός τίτλος σπουδών (πτυχίο ή δίπλωμα).
 • Ειδικές τιμές για μαθητές, φοιτητές, μουσικούς, ηθοποιούς, άνεργους, πολύτεκνους (από 3 αδέλφια και άνω), ή για προεξόφληση του Ακαδημαϊκού έτους (δείτε αναλυτικά παρακάτω)
 • Δυνατότητα εξ' αποστάσεως παρακολούθηση (e-learning)
 • Επιπλέον δώρο: Η (προαιρετική) παρακολούθηση ενός επαγγελματικού μονοετούς τμήματος με 25 % έκπτωση από την αναγραφόμενη τιμή!Ειδικό Αρμονίας 

Διαδικαστικά παρακολούθησης
 • Τόπος διεξαγωγής των μαθημάτων: Αθήνα (Πατησίων 216 ή Αχαρνών 214)
 • Δυνατότητα e-learning: Υπάρχει η δυνατότητα εξ' αποστάσεως παρακολούθηση των μαθημάτων (e-learning).
 • Είδος μαθήματος: Τα μαθήματα ειδικού αρμονίας είναι ατομικά (δηλαδή στην αίθουσα διδασκαλίας βρίσκονται μόνο ο σπουδαστής και ο καθηγητής)
 • Ηλικία έναρξης των μαθημάτων: Μαθήματα ειδικού αρμονίας μπορούν να παρακολουθήσουν όσοι ενδιαφέρονται, από περίπου 12 ετών και άνω και με την προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν τελειώσει τις τρεις τάξεις της θεωρίας και τα 3 πρώτα έτη σολφέζ.
 • Διάρκεια μαθημάτων: Η διάρκεια στα μαθήματα ειδικού αρμονίας για το Α΄ έτος σπουδών, είναι 40 λεπτά της ώρας την εβδομάδα.
 • Τίτλος σπουδών: Ο τίτλος σπουδών (πτυχίο) στο ειδικό αρμονίας είναι κρατικός (αναγνωρισμένος από το κράτος) και εκδίδεται με την προϋπόθεση ότι ο σπουδαστής ολοκληρώσει τη φοίτηση στα μαθήματα ειδικού αρμονίας, στα προβλεπόμενα υποχρεωτικά μαθήματα και περάσει επιτυχώς τις απολυτήριες εξετάσεις
 • Εγγραφή: 65-25= 40 €
 • Μηνιαία δίδακτρα: 
  • Για όλους: 140-50= 90 

   €/μήνα

  • Για μαθητές, φοιτητές, μουσικούς, ηθοποιούς, πολύτεκνους (από 3 αδέλφια και άνω), ή για προεξόφληση του Ακαδημαϊκού έτους: 140-60= 80 

   €/μήνα

  • Για άνεργους, ή ενδιαφερόμενους που το ετήσιο εισόδημά τους δεν ξεπερνά τα 15.000 €, ή για ταυτόχρονες εγγραφές σε 2 μαθήματα (πχ πιάνο και τραγούδι), ή για ταυτόχρονες εγγραφές 2 ατόμων (πχ φίλοι, αδέλφια κλπ): 140-70= 70 

   €/μήνα

Έχετε τη δυνατότητα αν το επιθυμείτε, να προεξοφλήσετε το πρόγραμμα σπουδών με έως και 24 άτοκες δόσεις μέσω της πιστωτικής σας κάρτας.

Ειδικό Αρμονίας   

Συχνές ερωτήσεις

Ποιες προϋποθέσεις χρειάζονται για να γραφτώ στο τμήμα του ειδικού αρμονίας;
Για να παρακολουθήσει ένας σπουδαστής μαθήματα ειδικού αρμονίας, θα πρέπει να είναι από 12 ετών και άνω και να πληροί μία τουλάχιστον από τις παρακάτω προϋποθέσεις:
 • Έχοντας ολοκληρώσει τις τρεις τάξεις της θεωρίας και τα 3 πρώτα έτη σολφέζ, να δώσει κατατακτήριες εξετάσεις για το Ά  έτος σπουδών (και να φοιτήσει για τρία έτη) 
 • Έχοντας ολοκληρώσει τα Α΄και Β΄ έτη Υποχρεωτικής Αρμονίας και τα αντίστοιχα σολφέζ (Δ΄ και Ε΄ έτους), να δώσει κατατακτήριες εξετάσεις για το Β΄ έτος σπουδών (και να φοιτήσει για δύο έτη) 
 • Έχοντας πτυχίο Ωδικής με βαθμό τουλάχιστον Λίαν Καλώς, να γραφτεί χωρίς κατατακτήριες εξετάσεις στο Α΄ έτος σπουδών (και να φοιτήσει για τρία έτη).
 • Έχοντας πτυχίο Ωδικής με βαθμό τουλάχιστον Λίαν Καλώς, να δώσει κατατακτήριες εξετάσεις για το Γ΄ έτος σπουδών (και να φοιτήσει για ένα έτος).
Σε ποια ύλη θα εξεταστώ στις κατατακτήριες εξετάσεις για το ειδικό αρμονίας;

Α Κατατακτήριες εξετάσεις για το Α έτος Ειδικού Αρμονίας:

Ο σπουδαστής που θέλει να γραφτεί στο Α έτος Ειδικού Αρμονίας, πρέπει να δώσει κατατακτήριες εξετάσεις (αν δεν έχει πτυχίο ωδικής με βαθμό τουλάχιστον ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ) και να εξεταστεί επιτυχώς στα παρακάτω:

1. Προφορικά:
 • στην ύλη της θεωρίας της μουσικής, η οποία περιλαμβάνει:
 • Μέτρα (απλά, σύνθετα και μικτά μέτρα) και ρυθμικές διαιρέσεις,
 • συγκοπή και αντιχρονισμό,
 • μείζονες και ελάσσονες κλίμακες (μελωδικές και αρμονικές),
 • διαστήματα, αναγνώριση απλών και σύνθετων διαστημάτων, διάφωνα διαστήματα, λύσεις διαφώνων διαστημάτων, αναστροφή διαστημάτων και εύρεση αυτών σε κλίμακες,
 • συγχορδίες, αναγνώριση, αναστροφή και εύρεση συγχορδιών σε κλίμακες
2. Ακουστικά:
 • αναγνώριση συγχορδιών στο πιάνο (μείζονες, ελάσσονες, αυξημένες και ελαττωμένες) και
 • αναγνώριση διαστημάτων στο πιάνο
Β Κατατακτήριες εξετάσεις για το Β έτος Ειδικού Αρμονίας:

 Ο σπουδαστής που θέλει να γραφτεί στο Β έτος Ειδικού Αρμονίας, πρέπει να δώσει κατατακτήριες εξετάσεις και να εξεταστεί επιτυχώς στα παρακάτω:

1. Γραπτά:
 • δεδομένο ανάριθμο Βάσιμο και
 • δεδομένη Μελωδία πάνω στην ύλη του Α Έτους ειδικού αρμονίας (Κύριες και δευτερεύουσες συγχορδίες με τις αναστροφές τους, 
  πτώσεις και δεσπόζουσα συγχορδία μεθ' εβδόμης και αναστροφές της, αρμονική αλυσίδα)
2. Ακουστικά:
 • αναγνώριση συγχορδιών στο πιάνο (Μείζονες, ελάσσονες, αυξημένες και ελαττωμένες) και
 • αναγνώριση διαστημάτων στο πιάνο
Γ Κατατακτήριες εξετάσεις για το Γ έτος Ειδικού Αρμονίας:

Κατ' εξαίρεση, μπορεί ο σπουδαστής να δώσει κατατακτήριες εξετάσεις για το Γ και τελευταίο έτος του Ειδικού Αρμονίας, αν είναι κάτοχος πτυχίου Ωδικής με βαθμό τουλάχιστον ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ.
Ο σπουδαστής που θέλει να γραφτεί στο Γ έτος Ειδικού Αρμονίας, (με την προϋπόθεση ότι είναι κάτοχος πτυχίου Ωδικής με βαθμό τουλάχιστον ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ), πρέπει να δώσει κατατακτήριες εξετάσεις και να εξεταστεί επιτυχώς στα παρακάτω:

1. Γραπτά:
 • δεδομένο ανάριθμο Βάσιμο και
 • δεδομένη Μελωδία πάνω στην ύλη των δύο προηγουμένων ετών του ειδικού αρμονίας (Κύριες και δευτερεύουσες συγχορδίες με τις αναστροφές τους, πτώσεις, δεσπόζουσα και δευτερεύουσες συγχορδίες μεθ' εβδόμης με τις αναστροφές τους, μετατροπίες, αρμονική αλυσίδα με μετατροπίες και χωρίς, δεσπόζουσα με ένατη)
2. Ακουστικά:
 • αναγνώριση συγχορδιών στο πιάνο (Μείζονες, ελάσσονες, αυξημένες και ελαττωμένες) και
 • αναγνώριση διαστημάτων στο πιάνο
Τι διδάσκεται στο ειδικό αρμονίας;
Στη σχολή ανώτερων θεωρητικών του τμήματος του ειδικού αρμονίας, διδάσκεται ολόκληρη η ύλη της αρμονίας, χορικά της Δυτικής Εκκλησίας, των ήχων της Ανατολικής και των νεοελληνικών κλιμάκων και ρυθμών, εναρμόνιση βυζαντινών και δημωδών μελωδιών, αναλύσεις έργων κλασσικών και νεώτερων μουσουργών, αρμονική υπαγόρευση και εναρμόνιση στο πιάνο βάσιμου και μελωδίας. Για την αναλυτική διδακτέα ύλη στο ειδικό αρμονίας όλων των ετών (Α΄, Β΄ και Γ΄ έτους) καθώς και για την ύλη των απολυτηρίων εξετάσεων (πτυχίο), ενημερωθείτε από την υποσελίδα μας με τίτλο: Διδακτέα ύλη στο τμήμα ειδικού αρμονίας και ύλη για τις εξετάσεις ειδικού αρμονίας.

Ποια είναι τα υποχρεωτικά μαθήματα στην ωδική;
Τα υποχρεωτικά μαθήματα είναι μια σειρά από μαθήματα τα οποία γίνονται παράλληλα και κατά τη διάρκεια των σπουδών του μαθήματος ειδικού αρμονίας και είναι υποχρεωτικά μόνο για τους σπουδαστές που επιθυμούν να διεκδικήσουν τίτλο σπουδών (πτυχίο ειδικού αρμονίας). Αυτά είναι: 
 • Σολφέζ (μέχρι έκτης τάξεως)
 • Ιστορία της μουσικής (2 έτη)
 • Υποχρεωτικό πιάνο (μέχρι μέσης σχολής)
 • Αντίστιξη (1 έτος)
 • Διεύθυνση χορωδίας
 • Πρακτικό διδασκαλείο (2 έτη)

Επικοινωνήστε με το Ωδείο Όπερα Αθηνών στα τηλέφωνα που αναγράφονται στην ενότητα του μενού Επικοινωνία, ή δηλώστε το ενδιαφέρον σας στα μαθήματα Ειδικού αρμονίας συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα: