Κατεύθυνση σπουδών στα ανώτερα θεωρητικά

       

Τελειώνω τις τρεις τάξεις της Θεωρίας και του σολφέζ. Τι επιλογές έχω;

Ο σπουδαστής που τελειώνει τις τρεις τάξεις της Θεωρίας και του σολφέζ έχει τις εξής επιλογές:
 1. Να γραφτεί στο Α΄έτος Ωδικής με κατατακτήριες εξετάσεις
 2. Να γραφτεί στο Α΄έτος Ειδικού Αρμονίας με κατατακτήριες εξετάσεις
 3. Να γραφτεί στο Α΄έτος Ενοργάνωσης με κατατακτήριες εξετάσεις 
 4. Να γραφτεί σε δύο από τα παραπάνω μαθήματα 
 5. Να γραφτεί και στα τρία παραπάνω μαθήματα


Τελειώνω το Α' έτος Ειδικού Αρμονίας. Τι επιλογές έχω;

Ο σπουδαστής που τελειώνει το Α΄ έτος Ειδικού Αρμονίας έχει τις εξής επιλογές:
 1. Να συνεχίσει τις σπουδές του στο Β΄έτος Ειδικού Αρμονίας και να γραφτεί στο Α΄ έτος Ωδικής με κατατακτήριες εξετάσεις
 2. Να συνεχίσει τις σπουδές του στο Β΄ έτος Ειδικού Αρμονίας και να γραφτεί στο Α΄ έτος Ενοργάνωσης με                 κατατακτήριες εξετάσεις 
 3. Να συνεχίσει τις σπουδές του στο Β΄ έτος Ειδικού Αρμονίας και να γραφτεί και στα δύο παραπάνω μαθήματα 


Τελειώνω το Β΄έτος Ειδικού Αρμονίας. Τι επιλογές έχω;

Ο σπουδαστής που τελειώνει το Β ΄έτος Ειδικού Αρμονίας έχει τις εξής επιλογές:
 1. Να συνεχίσει τις σπουδές του στο Γ΄ έτος Ειδικού Αρμονίας και να γραφτεί στο Α΄ έτος Ωδικής με κατατακτήριες εξετάσεις.
 2. Να συνεχίσει τις σπουδές του στο Γ΄ έτος Ειδικού Αρμονίας και να γραφτεί στο Α΄έτος Ενοργάνωσης με κατατακτήριες εξετάσεις.
 3. Να συνεχίσει τις σπουδές του στο Γ΄ έτος Ειδικού Αρμονίας και να γραφτεί και στα δύο παραπάνω μαθήματα.


Τελειώνω το ειδικό Αρμονίας και διεκδικώ πτυχίο Ειδικού Αρμονίας. Τι επιλογές έχω με την απόκτηση του πτυχίου;

Ο σπουδαστής που τελειώνει το ειδικό Αρμονίας και λάβει το πτυχίο Ειδικού Αρμονίας με βαθμό τουλάχιστον λίαν καλώς έχει τις εξής επιλογές:

 1. Να γραφτεί στο Α΄έτος Αντίστιξης
 2. Να γραφτεί στο Α΄έτος Αντίστιξης και στο Α΄ έτος Ωδικής χωρίς κατατακτήριες εξετάσεις (με την κατάθεση του πτυχίου Ειδικού Αρμονίας)
 3. Να γραφτεί στο Α΄έτος Αντίστιξης και στο Β΄ έτος Ωδικής με κατατακτήριες εξετάσεις (με την κατάθεση του πτυχίου Ειδικού Αρμονίας)
 4. Να γραφτεί στο Α΄έτος Αντίστιξης και στο Α΄έτος Ενοργάνωσης χωρίς κατατακτήριες εξετάσεις (με την κατάθεση του πτυχίου Ειδικού Αρμονίας)
 5. Να γραφτεί και στα τρία παραπάνω μαθήματα


Τελειώνω το Α΄ έτος Αντίστιξης. Τι επιλογές έχω;

Ο σπουδαστής που τελειώνει το Α΄ έτος Αντίστιξης έχει τις εξής επιλογές:

 1. Να γραφτεί στο Β΄ έτος Αντίστιξης και στο Α΄ έτος Ενοργάνωσης χωρίς κατατακτήριες εξετάσεις (με την κατάθεση του πτυχίου Ειδικού Αρμονίας).


Τελειώνω την αντίστιξη και διεκδικώ πτυχίο Αντίστιξης. Τι επιλογές έχω με την απόκτηση του πτυχίου;

Ο σπουδαστής που τελειώνει την Αντίστιξη και λάβει το πτυχίο Αντίστιξης με βαθμό τουλάχιστον λίαν καλώς έχει τις εξής επιλογές:

 1. Να γραφτεί στο Α΄έτος Φούγκας
 2. Να γραφτεί στο Α΄έτος Φούγκας και στο Α΄ έτος της Σχολής Διεύθυνσης Χορωδίαςαρκεί να έχει περατώσει το Α΄ έτος Ανωτέρας σχολής πιάνου 
 3. Να γραφτεί στο Α΄έτος Φούγκας και στο Α΄ έτος Ενοργάνωσης χωρίς κατατακτήριες εξετάσεις (με την κατάθεση του πτυχίου Ειδικού Αρμονίας) 
 4. Να γραφτεί και στα τρία παραπάνω μαθήματα 


Τελειώνω το Α΄ έτος Φούγκας. Τι επιλογές έχω;

Ο σπουδαστής που τελειώνει το Α΄ έτος Φούγκας έχει τις εξής επιλογές:

 1. Να γραφτεί στο Β΄έτος Φούγκας και στο Α΄ έτος της Σχολής Διεύθυνσης Χορωδίαςαρκεί να έχει περατώσει το Α΄έτος Ανωτέρας σχολής πιάνου
 2. Να γραφτεί στο Β΄έτος Φούγκας και στο Α΄ έτος Ενοργάνωσης χωρίς κατατακτήριες εξετάσεις (με την κατάθεση του πτυχίου Ειδικού Αρμονίας) 
 3. Να γραφτεί και στα τρία παραπάνω μαθήματα 


Τελειώνω τη Φούγκα και διεκδικώ πτυχίο Φούγκας. Τι επιλογές έχω με την απόκτηση του πτυχίου;

Ο σπουδαστής που τελειώνει τη Φούγκα και λάβει το πτυχίο Φούγκας με βαθμό τουλάχιστον λίαν καλώς έχει τις εξής επιλογές:

 1. Να γραφτεί στο Α΄έτος Σύνθεσης
 2. Να γραφτεί στο Α΄έτος Σύνθεσης και στο Α΄ έτος της Σχολής Διεύθυνσης Χορωδίαςαρκεί να έχει περατώσει το Α΄ έτος Ανωτέρας σχολής πιάνου 
 3. Να γραφτεί στο Α΄έτος Σύνθεσης και στο Α΄ έτος Ενοργάνωσης χωρίς κατατακτήριες εξετάσεις (με την κατάθεση του πτυχίου Ειδικού Αρμονίας) 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος 
για την κατεύθυνση σπουδών στα ανώτερα θεωρητικά
Δηλώστε το ενδιαφέρον σας για την κατεύθυνση σπουδών στα ανώτερα θεωρητικά γράφοντας στο παρακάτω πλαίσιο το ονοματεπώνυμο, το τηλέφωνο και το email σας. Για παράδειγμα: Παπαδοπούλου Μαρία 6912345678 papad@mailsas.gr (Αν θέλετε να γράψετε περισσότερα από ένα τηλέφωνα (ή email), διαχωρίστε τα με ένα κόμμα). Σύντομα θα επικοινωνήσει τηλεφωνικά μαζί σας ένας εκπρόσωπός μας για να συζητήσετε οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία χρειάζεστε.