Διαγωνισμός Ωδείου Όπερα (κλήρωση στις 24/12/17)


Μεγάλος διαγωνισμός 1+1 Δώρο!
Κληρώνουμε 10 υποτροφίες αξίας 24.000 € στα παρακάτω επαγγελματικά μονοετή τμήματα!


Μεγάλος διαγωνισμός 1+1 Δώρο! (κλήρωση στις 24/12/17 και ώρα 14:00)

Κλήρωση για 10 υποτροφίες αξίας 24.000 € σε επαγγελματικά μονοετή τμήματα!

Όροι συμμετοχής:
  1. Μπορούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό όλοι οι ενδιαφερόμενοι, αρκεί να είναι από 18 ετών και άνω (εκτός από τους ενδιαφερόμενους που θέλουν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα Μουσικής τεχνολογίας, παραγωγής και ηχοληψίας οι οποίοι μπορεί να είναι από 16 ετών και άνω ή τα μαθήματα Ήχος, εικόνα και μοντάζ οι οποίοι μπορεί να είναι από 14 ετών και άνω).
  2. Απαιτείται εγγραφή σε ένα τουλάχιστον επαγγελματικό μονοετές τμήμα για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στον διαγωνισμό. 
  3. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι αυτόματη και δεν χρειάζεται να συμπληρώσουν την παρακάτω φόρμα, όσοι έχουν ήδη γραφτεί στο Ωδείο Όπερα σε κάποιο επαγγελματικό μονοετές τμήμα από την 1/1/17 και δεν έχουν διακόψει τη φοίτησή τους. Όσοι δεν έχουν γραφτεί σε κάποιο επαγγελματικό μονοετές τμήμα του Ωδείου Όπερα και επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, θα πρέπει να γραφτούν σε κάποιο επαγγελματικό μονοετές τμήμα το αργότερο έως τις 23/12/17 συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα. 
  4. Για να ισχύσει η υποτροφία, θα πρέπει οι 10 τυχεροί να μη διακόψουν τη φοίτηση σε κανένα από τα δύο μαθήματα που θα επιλέξουν να παρακολουθήσουν.
  5. Οι δέκα νικητές της κλήρωσης, μπορούν να μεταβιβάσουν σε όποιο πρόσωπο επιθυμούν την υποτροφία. 
  6. Στις 24/12/17 και μέχρι τις 13:30 θα αναρτηθούν σε αρχείο pdf στην παρούσα σελίδα τα ονοματεπώνυμα όλων των συμμετεχόντων (τα 5 πρώτα γράμματα από τα επώνυμα και το πρώτο γράμμα από τα ονόματα) καθώς και οι αύξοντες αριθμοί τους. 
  7. Προκειμένου να διασφαλιστεί το αδιάβλητο των αποτελεσμάτων της κλήρωσης, αυτή θα πραγματοποιηθεί (και θα βιντεοσκοπηθεί) στην παρούσα σελίδα στις 24/12/17 και ώρα 14:00 ακριβώς (το ρολόι είναι online όπου δείχνει την ώρα Ελλάδας και θα βιντεοσκοπηθεί επίσης). 
  8. Όταν ολοκληρωθεί η κλήρωση και αναδειχθούν οι 10 τυχεροί, θα ανακοινωθούν στην παρούσα σελίδα καθώς και στη σελίδα μας στο facebook οι αύξοντες αριθμοί των τυχερών νικητών καθώς και τα επώνυμα με το πρώτο γράμμα από τα ονόματά τους. (π.χ: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Μ. με αύξοντα αριθμό 256). Επίσης, θα αναρτηθεί το βίντεο της κλήρωσης.
  9. Οι όροι της συμμετοχής θεωρούνται υποχρεωτικοί και όλοι οι συμμετέχοντες θεωρείται αυτονόητο ότι τους έχουν αποδεχθεί.