כתובת הבלוג לסה פסה השתנתה

והוא מתפרסם כעת בכתובת

 www.mehagrim.org