Welkom

Nog steeds GEEN PERMANENTIE OP ZATERDAG! Wij zijn niet open op zaterdag van 10 tot 11 uur.

Corona-update OC aangepast op 19/06/2021

Het OC is open onder voorwaarden.

Privé

Het standpunt van het schepencollege is om GEEN privéfeesten toe te laten tot en met eind augustus.


Niet Privé ...


De ministeriële besluiten zijn gepubliceerd, maar de veiligheidsprotocollen zijn er nog steeds niet. We kunnen jullie alvast volgende info meedelen voor de stedelijke ontmoetingscentra:

Activiteiten waarvoor verhuring kan toegestaan worden vanaf 9 juni 2021:

1) Activiteiten in georganiseerd verband (ledenactiviteiten socioculturele verenigingen, repetities, vergaderingen, etc.) beperkt tot 50 personen;

2) Evenementen met publiek beperkt tot 200 personen;

Uitgesloten activiteiten:

1) Privéfeesten en privéverhuur (tot nader order)*

2) Activiteiten die de max. zaalcapaciteit in functie van social distancing overschrijden **

3) Niet limitatief en kan evolueren in functie van lockdown-exitrichtlijnen

* behalve vergunde initiatieven in het kader van het BK Wielrennen

** De maximum zaalcapaciteiten werden berekend door onze noodplanningscoördinator en zitten in bijlage. Richtlijn is 4m² per persoon.

Alle zalen blijven onder de radar van max. 200 personen. Dus bij aanvragen van meer dan 200 personen kan men sowieso niet terecht in de stedelijke ontmoetingscentra.

In alle gevallen dient ook steeds het horecaprotocol te worden gerespecteerd (bediening met mondmasker, bediening aan tafel, etc…). Zie bijlage.

Voor evenementen met publiek (max. 200 personen) moeten jullie gebruikers een activiteitenfiche & CERM (Covid Event Risk Model) invullen. Gebruikers vinden alle info op www.waregem.be/activiteitenfiche.

Deze activiteitenfiches worden voorgelegd aan het schepencollege die zal beslissen over al dan niet groen licht voor de aangevraagde activiteit.

Activiteitenfiches & CERM zijn niet nodig voor activiteiten in georganiseerd verband (ledenactiviteiten, repetities, vergaderingen etc. tot max. 50 personen).

Huurders moeten de corona-maatregelen toepassen. Deze zijn opgesomd in de coronabijlage bij het contract. Zie bijgaand document.

Bij elke verhuring moet deze coronabijlage voor akkoord worden ondertekend door de huurder. Voor de OC’s die werken met het online boekingssysteem zal die coronabijlage standaard in het boekingssysteem vervat zitten.

>>> Belangrijk is ook de aandacht voor natuurlijke, externe ventilatie (openen ramen/deuren). Dit staat ook vermeld in de coronabijlage.

En verder:

Vanaf 25 juni 2021 zullen activiteiten in georganiseerd verband (ledenactiviteiten socioculturele verenigingen, repetities, vergaderingen, etc.) mogelijk zijn tot max. 100 personen. De max. zaalcapaciteit (4m² per persoon) mag evenwel nooit overschreden worden.


CORONA_bijlage_contract_20210609.pdf
coronavirus_gids_opening_horeca.pdf
OCs_oppervlaktes_COVID_20210609.xlsx

Contact best na 18:00

  • Nieuw nummer sleuteldienst : 0470 28 36 54

  • Inlichtingen en informatie + permanentie : 056 60 03 61

Vanaf nu kan je enkel een zaal reserveren via het online inschrijfformulier.

Elke zaterdag is er permanentie tussen 10u en 11u. Dan kan je de accommodatie bekijken en beantwoorden we al jullie vragen.

Vanaf 17/01/2017

EVA-vzw

ONTMOETINGSCENTRA WAREGEM

0670.453.310

Lokaal Bestuur OC Nieuwenhove

Kerkhofstraat 30, 8790 Waregem

info@ocnieuwenhove.be

Boekingen :

via formulier

Via post op adres OCN

056 60 03 61

aanvraag materiaal :

drank@ocnieuwenhove.be