Welkom


De renovatie schilderwerken in R1 en R2 zijn begonnen!
Alles is vernieuwd. Wanden, veiligheidsdeuren, tussengordijnen, bar, noodverlichting, verlichting .... Nu enkel nog schilderen .... en gordijnen aan de ramen.
Heropening na 50 jaar in september 2020 ... Als het mag ....????

Met veel dank aan de vrijwilligers van ons OC Nieuwenhove.
Nog steeds GEEN PERMANENTIE OP ZATERDAG! Wij zijn niet open op zaterdag van 10 tot 11 uur.Corona-update OC aangepast op 17/07/2020

verhuringen toestaan die voldoen aan volgende voorwaarden:


NU GELDIG tot eind oktober 2020

 

 

Voor de periode september-oktober wordt privéverhuur tot nader order nog altijd uitgesloten.  

Na de Veiligheidsraad van eind juli werden evenementen ook beperkt tot 100 personen ipv 200. Deze moeten nog altijd aangevraagd worden via een activiteitenfiche.

Huidige activiteiten die toegestaan worden:

 

1)    Activiteiten van socioculturele verenigingen of diensten beperkt tot 50 personen;

2)    Evenementen met publiek beperkt tot 200 personen;

 

Uitgesloten activiteiten:

1)    Privéfeesten en privéverhuur (tot nader order nog altijd uitgesloten. Voor de periode september-oktober kunnen jullie best alle privéverhuur annuleren)

2)    Activiteiten die de max. zaalcapaciteit in functie van social distancing overschrijden **

3)    Niet limitatief en kan evolueren in functie van lockdown-exitrichtlijnen Nationale Veiligheidsraad** De maximum zaalcapaciteiten werden berekend door de preventieadviseur en zitten in bijlage. Er werd een onderscheid gemaakt tussen activiteiten met zittend publiek (4m²/pp) en staand/bewegend publiek (10m²/pp)


Capaciteit zalen       aantal personen aantal personen
locatie zaal oppervlakte   Corona-publiek (zittend) Corona-publiek (staand/bewegend)
OC Nieuwenhove grote zaal met foyer 600   150 60
  foyer 50   12 5
  grote zaal mobiele wand 200   50 20
  backstage 24   6 2
  kleine zaal R1 (incl. zone bar 25m²) 300   75 30
  kleine zaal R2 (incl. zone bar en gordijn) 140   35 14
  hobbylokaal 50   12 5
  vergaderzaal 18   4 1
  hangar 270   67 27

Zoals eerder afgesproken: voor evenementen met publiek (max. 100 personen) moeten jullie gebruikers verplicht een activiteitenfiche invullen (www.waregem.be/activiteitenfiche). Deze activiteitenfiches worden voorgelegd aan het schepencollege die zal beslissen over al dan niet groen licht voor de aangevraagde activiteit. Voor duidelijke situaties (activiteiten van verenigingen tot max. 50) zijn activiteitenfiches niet nodig.

 

Huurders moeten de corona-maatregelen toepassen. Deze zijn opgesomd in de aangepaste coronabijlage bij het contract. Zie bijgaand document.

Bij elke verhuring moet deze coronabijlage voor akkoord worden ondertekend door de huurder. Voor de OC’s die werken met het online boekingssysteem zal deze coronabijlage standaard in het boekingssysteem vervat zitten.

 

CORONABIJLAGE BIJ CONTRACT

Hierbij verklaart de huurder zich akkoord met de naleving van volgende afspraken:
1.1.Activiteiten waarvoor verhuring kan toegestaan worden vanaf 1 juli 2020:
1) Activiteiten van socioculturele verenigingen of diensten beperkt tot 50 personen;
2) Evenementen met publiek beperkt tot 200 personen;
Uitgesloten activiteiten:

1) Privéfeesten en privéverhuur
2) Activiteiten die de max. zaalcapaciteit in functie van social
distancing overschrijden

3) Niet limitatief en kan evolueren in functie van lockdown-
exitrichtlijnen Nationale Veiligheidsraad

1.2. Volgende richtlijnen in acht te nemen door de huurder. De huurder ontzegt de toegang aan
mensen die niet akkoord zouden zijn met het verstrekken van hun gegevens.
1) Aanduiding begeleider die verantwoordelijk is voor toezicht op de corona-maatregelen.
Indien geen begeleider specifiek wordt aangeduid, wordt de aanvrager die het contract
ondertekent geacht begeleider te zijn.
2) Gebruik van het OC zoals in gewone omstandigheden en zoals vermeld in contract en
huishoudelijk reglement voor zover de corona-maatregelen niet strenger zijn.
3) Specifieke corona-maatregelen toepassen:
a. Wassen van de handen of ontsmetten van de handen bij binnenkomen van het
gebouw;
b. Afstand bewaren van 1,5 meter van elkaar;
c. Mondmaskers voorzien en dragen indien de social distancing niet kan
gewaarborgd worden;
d. Zieke mensen niet toelaten op de activiteiten;
e. Extra voorzichtigheid is nodig indien er risicopatiënten aanwezig zijn;
f. Begeleider van de vereniging houdt voor de vereniging afzonderlijke lijst bij met
alle aanwezigen en hun telefoonnummer en dit tot veertien dagen na elke
activiteit, waarbij al die namen indien nodig doorgegeven mogen worden in het
kader van contacttracing;
g. Indien de huurder instaat voor de poets moet bijzondere aandacht worden
geschonken aan het poetsen van deurgrepen, frigodeuren, tafels & stoelen, en
gebruikt sanitair om die te ontsmetten. Indien de huurder niet instaat voor de
poets kan de verhuurder de poetskost tot max. 20% verhogen.
h. Indien mogelijk een aparte in- en uitgang voorzien;
i. De bijeenkomsten in een OC mogen in geen geval leiden tot een samenscholing
in of rond het OC, deze zijn nog steeds verboden.

1.3. De huurder gaat akkoord dat contracten zonder door de verhuurder verschuldigde
schadevergoeding kunnen geannuleerd of eenzijdig aangepast worden door de verhuurder als
coronamaatregelen dit zouden vergen.


    

Contact best na 18:00

  • Nieuw nummer sleuteldienst : 0470 28 36 54
  • Inlichtingen en informatie + permanentie : 056 60 03 61


https://www.facebook.com/ocnhove 

Vanaf nu kan je enkel een zaal reserveren via het online inschrijfformulier.

Elke zaterdag is er permanentie tussen 10u en 11u. Dan kan je de accommodatie bekijken en beantwoorden we al jullie vragen. 


 
Vanaf 17/01/2017


EVA-vzw 

ONTMOETINGSCENTRA WAREGEM

 0670.453.310

Lokaal Bestuur OC Nieuwenhove

Kerkhofstraat 30, 8790 Waregeminfo@ocnieuwenhove.be
Boekingen : 
via formulier
Via post op adres OCN

056 60 03 61
aanvraag materiaal :
drank@ocnieuwenhove.be

           Comments