Välkommen till Ocarina Square Dance Club i Ängelholm!                   


Vi dansar torsdagskvällar 19:00-21:30 i Godtemplargården 
Adress: S. Kyrkogatan 9  i Ängelholm, se karta här!
Koordinater: 12° 51'38 E       56° 14'32 N
Utlärning av: Basic, Mainstream och Plus med våra callers, Börje Kuylenstierna
 och Peter Johansson
Aktuellt
Dansen startar den 24 januari kl 19.00

Årsmöte 7 februari

Vårdans 16 mars
Facebook