Per a què serveix la filosofia?

«Quan algú pregunta per a què serveix la filosofia, la resposta ha de ser agressiva ja que la pregunta es pren per irònica i mordaç. La filosofia no serveix ni a l'Estat ni a l'Església, que tenen altres preocupacions. No serveix a cap poder establert. La filosofia serveix per entristir. Una filosofia que no entristeix o no contraria algú no és una filosofia. Serveix per detestar l'estupidesa, fa de l'estupidesa una cosa vergonyosa. Només té aquest ús: denunciar la baixesa del pensament sota totes les seves formes (...) [La funció de la filosofia es] fer homes lliures, és a dir, homes que no confonguin els fins de la cultura amb el profit de l'Estat, la moral o la religió.»

G. DELEUZE, Nietzsche i la filosofia