Activitats


JORNADA ANTINUCLEAR D'HIVERN            Dissabte 17 desembre


Debat i Formació per a una Catalunya sense nuclears
http://www.tanquemlesnuclears.org/campanyes/jornada.html