O co jde?

 ObRok je:
  • celostátní setkání roverů a rangers.
  • největší roverská akce v ČR.
  • místo k poznání jiných "rovrských kultur"
  • tentokrát již po šesté
  • tradičně v termínu květnového prodlouženého víkendu, tzn. 4.-8.5. 2011
  • ohromná příležitost pro TEBE, jak se stát součástí roverského světa
  • organizovaná skupina roverů a rangers z Blaníku
  • vedená organizačním týmem v čele s Káďou
  • příležitost pro TEBE, jak se na ObRok dostat co nejsnadněji

Podřízené stránky (1): ObRokoodkazy