Kriteriji djeljivosti

Kriteriji djeljivosti


2
Broj je djeljiv s 2 ako mu je zadnja znamenka 0, 2, 4, 6, 8 (paran broj).

3
Broj je djeljiv s 3 ako mu je zbroj znamenaka djeljiv s 3.

4
Broj je djeljiv s 4 ako mu je dvoznamenkasti završetak djeljiv s 4.

5
Broj je djeljiv s 5 ako mu je zadnja znamenka 0 ili 5.

6
Broj je djeljiv s 6 ako je djeljiv i s 2 i s 3.

7
Broj je djeljiv sa 7 ako mu je razlika zbroja skupina od tri znamenke na neparnim mjestima odnosno na parnim mjestima, idući s lijeva na desno, djeljiva sa 7.


Broj je djeljiv sa 7 ako je razlika između broja desetica i dvostruke znamenke jedinica toga broja djeljiva sa 7.

8
Broj je djeljiv s 8 ako mu je troznamenkasti završetak djeljiv s 8.

9
Broj je djeljiv s 9 ako mu je zbroj znamenaka djeljiv s 9.

10
Broj je djeljiv s 10 ako mu je zadnja znamenka 0.

11
Broj je djeljiv s 11 ako mu je razlika zbroja znamenaka na neparnim mjestima odnosno na parnim mjestima, idući s desna na lijevo, djeljiva s 11.

12
Broj je djeljiv s 12 ako je djeljiv i s 3 i s 4.

13
Broj je djeljiv s 13 ako mu je razlika zbroja skupina od tri znamenke na neparnim mjestima odnosno na parnim mjestima, idući s lijeva na desno, djeljiva s 13.


Broj je djeljiv s 13 ako je zbroj desetica tog broja i četverostruke znamenke jedinica toga broja djeljiv s 13.

15
Broj je djeljiv s 15 ako je djeljiv i s 3 i s 5.

19
Broj je djeljiv s 19 ako je zbroj između broja desetica i dvostruke vrijednosti znamenke jedinica toga broja djeljiv s 19.

25
Broj je djeljiv s 25 ako mu je dvoznamenkasti završetak djeljiv s 25, tj. ako
završava s 00, 25, 50 ili 75.

100
Broj je djeljiv sa 100 ako su mu zadnje dvije znamenke nule, 00.

125
Broj je djeljiv sa 125 ako mu je troznamenkasti završetak djeljiv sa 125, tj. ako završava s 000, 125, 250, 375, 500, 625, 750 ili 875.

1000
Broj je djeljiv s 1000 ako su mu zadnje tri znamenke nule, 000.
 
Comments