Dobrodošli na nove stranice Obrazovnog centra!

Bnei Baruch Hrvatska želi srdačnu dobrodošlicu svima vama koji ste došli otvoriti ovu drevnu mudrost koju su kabalisti stoljećima držali u tajnosti i prenosili njezino učenje tek preko nekolicine odabranih ljudi u svakoj generaciji.

Iznimno nam je drago živjeti u dobu u kojem je kabala otvorena svima, kada imamo priliku približiti vam jednostavnost i ljepotu ove mudrosti, na način kako je i nama prenosi naš učitelj, kabalist Michael Laitman, učenik rava Barucha Ashlaga, sina i nasljednika najvećeg kabalista 20. stoljeća, rava Yehude Ashlaga (Baal Hasulama). 

Iskreno se nadamo da ćemo vam pomoći u pronalasku odgovora upravo na ona pitanja koja su vas k nama i dovela, te da ćete u izvornim kabalističkim tekstovima kojima ćemo se baviti na tečajevima Obrazovnog centra pronaći izvor mudrosti i životnosti o kojoj kabalisti govore. 

Želimo vam toplu dobrodošlicu i uspješan studij!

Bnei Baruch Hrvatska

Ali ako osluhneš svojim srcem jedno čuveno pitanje, siguran sam da će sve tvoje sumnje o tome trebaš li učiti kabalu nestati bez traga. To je pitanje gorko i pošteno, postavljaju ga svi rođeni na zemlji: “Koji je smisao moga života?“ (Baal HaSulam)