ยินดีต้อนรับ

 ดูประกาศข่าว ด้านล่าง

‎‏‎‎‎‎‎‏‎‎‏‎‏‏‏‎‎‎‏‎‎‏‎‎‎‏‏‏‏‏‏‏‏‎‎‏‎‎‎‎‎‎‏‏‏‎‎‏‎‎‎‎‎‏‏‎‎‏‎‎‏‏‎‎‎‏‏‏‎‏‎‎‏‏‎‎‎‎‏‏‎‏‏‎‎‎‎‎‎‎‎‎‏‎‏‎ประกาศล่าสุด‎‏‎‎‏‎

 • ยุติการส่งเสริมการขายยาที่ขาดจริยธรรม 8.ระเบียบวาระที่ ๓.๘ ยุติการส่งเสริมการขายยาที่ขาดจริยธรรม : เพื่อลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ และสุขภาพของผู้ป่วย อ่านได้ที่ http://nha2009.samatcha.org/?q=node ...
  ส่ง 25 ก.พ. 2553 18:30 โดย Somchai Chinwanitjaroen
 • เชิญส่งเรื่องเล่าเภสัชกรรมปฐมภูมิ แผนงานสร้างกลไกเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา ขอเชิญส่งเรื่องเล่าเภสัชกรรมปฐมภูมิ ความยาว 2-3 หน้า A4 ไปที่ sharerxstory@gmail.com ผู้ประสานงาน ภก.เด่นชัย ดอกพอง 089 ...
  ส่ง 25 ก.พ. 2553 18:26 โดย Somchai Chinwanitjaroen
 • เรื่องจากสมาคมศิษย์เก่าเภสัช มอขอ สมาคมศิษย์เก่า คณะเภสัชศาสตร์ เชิญชวนไปร่วมประชุมใหญ่ วันที่ 24 มกราคม 2553 ที่ขอนแก่น บัตรเชิญรับได้ที่ ภก.สมชาย ชินวานิชย์เจริญ ...
  ส่ง 19 ม.ค. 2553 23:20 โดย Somchai Chinwanitjaroen
 • นัดพบคนทำงานพัฒนาระบบยาได้วันแล้ว นัดหมายที่หนองหานจากวันที่ 25 มกราคม 2553 เป็นวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2553 พี่ต้อยกำลังทำวิทยุอยู่นะครับ
  ส่ง 19 ม.ค. 2553 23:17 โดย Somchai Chinwanitjaroen
 • เลื่อนงานประชุมวันที่ 25 มกราคม 2553 หนองหานแจ้งเลื่อนงานประชุมวันที่ 25 มกราคม 2553 เนื่องจากส่วนใหญ่ไปงาน พอสว. คุณพัษสราจะประสานงานอีกที
  ส่ง 14 ม.ค. 2553 00:47 โดย Somchai Chinwanitjaroen
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 20 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 

 

 
 
 

 

 

 

ระบบยาเป็นระบบที่มีความสำคัญในการขอรับรองมาตรฐาน หากมีทีมทำ ทีมนำ ทีมหนุน ที่ดีก็จะทำให้เกิดแผนงานพัฒนามาตรฐานเภสัชกรรมโรงพยาบาล OBPC One of the Best practice of Pharmaceutical CoP
โดยใช้ กระบวนการจัดการความรู้ เป็นเครื่องมือในการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ แปรรูป ข้อมูล มาตรฐานเภสัชกรรม เพื่อนำไปสู่ ความง่าย ในการขอรับรองมาตรฐาน แต่เหนือสิ่งใดเพื่อ ความเป็นเลิศ ของคนทำงานเภสัชกรรม ได้หยั่งรากลึกลงในระบบวิธีคิด ให้เป็นการทำงานที่แสนจะมีความสุข ความสนุก กับการสร้างสุขด้านยาให้กับชุมชน โดยมี ทีมเราได้แก่ ทีมทำคือคนทำงานเภสัชกรรมในโรงพยาบาลที่พร้อมจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ลปรร. ทีมนำคือเภสัชกรพี่เลี้ยงที่มีประสบการณ์และพร้อมจะแบ่งปัน ทีมหนุน คือทีมงานระดับจังหวัดที่พร้อมจะเรียนรู้แลเข้าใจ รรขจ. จริงจังและเอื้ออำนวย

โดยทีมหนุน / ทีมจังหวัด ทำหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายใน ภายนอก (น่าจะมีรายการ / เมนูการประชุมเชิงปฏิบัติการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล , สรพ.)

ศูนย์กลางในการจัดการความรู้ทั้งระบบ  คือ รวบรวม วิเคราะห์ความรู้ สังเคราะห์ องค์ความรู้ในการพัฒนาระบบยา เวทีจุดพลุ และพื้นที่รูปธรรมในการทำงาน (บทบาทของแต่ละทีมจะแตกต่างกันออกไป ทีมหนุนทำหน้าที่รายงานความก้าวหน้า ติดตาม สนับสนุน ให้กำลังใจ)