Запознай се с природата

Природа (на латински: nascor, роден, be born) в най-широкия смисъл на думата означава естествената среда, материалния свят. Природата се дели на жива и нежива и се различава от изкуствено направените от човека предмети.
Другото наименование за растения и животни е флора и фауна. На Земята са познати около 600 000 вида растения. Те обикновено са прикрепени към земята с корен, от който се хранят. Имат също така стебло и листа. Произвеждат хлорофил чрез фотосинтеза от слънчевата енергия (което им придава зеленият цвят), вдишват въглероден двуокис и издишат кислород. Представляват храна за много животни. От своя страна животните са организми, които се хранят с органични съединения и се придвижват самостоятелно. Te дишат като приемат кислород от околната среда и отделят въглероден двуокис.