Sousední obec Pouchov

S obcí Pouchov mají Věkoše mnoho společného. Ať už se jednalo o společnou historii, hřbitov, hranice, školu a později samosprávu. V roce 1947 měl Pouchov po několika výše psaných ztrátách výměr svého katastru 272 ha 55 a 28 m2.

První zmínka o Pouchově pochází z roku 1566, kdy Jiří Karásek ze Lvovic odkázal svému synu Cypriánovi polovici pole na Pouchově. 

Nábožensky příslušely Věkoše k Pouchovu, jelikož zde stál katolický farní kostel sv. Pavla s farou a hřbitovem, dále zde byla od roku 1908 pošta a telegraf. Pouchovský hřbitov je jedním ze dvou velkých hřbitovů města Hradce Králové spolu se hřbitovem v městské části Kukleny. Kostel se začal stavět v roce 1780 na nově založeném hřbitově na Pouchově ze zrušeného kostela téhož svatého zbořeného při stavbě pevnosti v roce 1778 na Mýtském Předměstí. V roce 1894 byl hřbitov u kostela rozšířen. Roku 1905 byly přeneseny tři kříže ze hřbitova a usazeny na nová místa. Jeden kříž byl usazen na konec Pouchova směrem k Ruseku, další na rozcestí mezi hřbitovy a třetí byl umístěn před vchod na samotný hřbitov. Tyto kříže jsou i dnes stále usazeny na svých místech. Před tímto hřbitovem byl roku 1923 postaven pomník padlým vojákům z obce Pouchova. V Pouchově se také nachází i vojenský hřbitov, založený roku 1810. Nyní je hřbitov i s náhrobky nově opravený. Na vojenském hřbitově je zasazen pomník 26 sovětským vojákům padlým při osvobozování Hradce Králové. Tento hřbitov byl postaven náhradou za zrušený vojenský hřbitov na Slezském Předměstí - Rožberku v roce 1787. Na hřbitově jsou pohřbeni vojáci z válek z roku 1866, z první i z druhé světové války. U hranic s Pouchovem se také nachází Židovský hřbitov, založený v roce 1877. Na tomto hřbitově se nachází obřadní síň ze začátku 30. let, patřící Židovské náboženské obci v Praze, a pomník, věnovaný 394 královéhradeckým Židům zahynulých v koncentračních táborech, postavený na začátku 50. let. Hřbitov je v současné době spravován společností Matana a.s., jejíž povinností je správa nemovitostí ve vlastnictví Židovské obce v Praze. Židovská obřadní síň nyní prochází rekonstrukcí.
 
Narozdíl od Věkoš, kde se bohužel kronika nedochovala, sousední obec Pouchov má svoji kroniku dostupnou na webové adrese: Pamětní kniha obce Pouchov