Rodáci

Významným rodákem obce Věkoše byl Ing. Jan Černý, který je také označován za muže 28. října ve městě Hradci Králové. Byl totiž v říjnu 1918 hlavním řečníkem mohutné manifestace na Velkém náměstí. Stal se nejmladším starostou v Čechách. Narodil se 25. dubna 1880 jako druhý syn sedláka Václava Černého a jeho ženy Anny. Rod Černých pocházel z obce Piletice. Starosta Černý si získal oblibu hlavně díky tomu, že v obci zřídil školu, v místní Zelárně zřídil první malou elektrárnu a současně i rozvod elektrické energie po celé obci. V roce 1911 se k elektrifikaci připojilo 17 obcí z celého Hradecka. Starosta Černý byl také označován jako „elektrizátor“ našeho kraje. V roce 1914 založil Agrární záložnu a v roce 1920 byl zvolen poslancem Národního shromáždění nově vzniklé republiky. Za jeho zásluhy v elektrifikaci okresu mu byl udělen titul Ing.

Dalším významným rodákem byl entomolog RNDr. Zdeněk Bouček, DrSc.[1], syn sedláka Václava Boučka. Vystudoval hradeckou reálku díky tomu, že řídící učitel Josef Houžvička přemluvil jeho otce, že i sedlák může být studovaný. V roce 1969 emigroval do Londýna. Dr. Bouček studoval hmyz v Číně, Nové Guinei, Austrálii, severní Americe, Sovětském svazu, Jugoslávii a v řadě dalších zemí.

K mladším významným rodákům zajisté patří i světově proslulý houslový virtuos Jaroslav Svěcený, který se zde narodil v rodinné vilce, absolvoval zde povinnou školní docházku ve zdejší Základní škole Pouchov. V současnosti každý rok pořádá charitativní vánoční koncerty v kostele svatého Pavla na Pouchově. Viz http://www.sveceny.cz/

Že ve Věkoších jsou příhodné podmínky pro život i v nynější době, nám dokládá i fakt, že zde postavil svůj dům někdejší ministr zdravotnictví České republiky pan doc. MUDr. Leoš Heger, CSc.[1] RYDLO Otakar, Cesta českého vědce z Věkoš do světa aneb Vždy Bouček s háčkem nad c!, Hradecké noviny.  Roč. 3, č. 7, (19940110), s. 9