Idea projektu:

Ideou je zapojení odborníků a obyvatel obce do přemýšlení a formování budoucnosti obce. Jde o vytvoření společného názoru jak odborného tak i laického. Ten by měl být směřováním a inspirací pro politickou reprezentaci obce.

 

Základní přemýšlení:

Šlo o to, vytvořit otevřenou a obsáhlou analýzu a koncepci, do níž bude možno vkládat další analýzy a koncepce z různých oborů a okruhů a tím ji propracovávat jak do hloubky tak i do šířky. Jedná se tedy o otevřenou a stále aktualizovanou strategii.

Pod odborný text je možno dopisovat krátké poznámky i celé obsáhlé okruhy a to kýmkoli, především však obyvateli obce a odborníky. Ty budou zapracovány do stále vyvíjející se analýzy (současný stav věci) a koncepce (ideální stav věci v budoucnosti).

 

Princip rozšiřování a prohlubování této strategie:

Vkládat nové nápady a myšlenky a tím rozšiřovat tuto strategii může každý. (K tomuto vkládání jsou vytvořeny na úplném konci každé oblasti této strategie jednotlivé připomínkové formuláře). Přínosné myšlenky budou zapracovány do strategie. Každý přispívající bude mít svoji číselnou značku viz. oddíl seznam autorů. Příspěvek, který bude vložen do finálního textu bude indexován číslem autora. Kdo nechce uvést popřípadě nemá emailovou adresu, tak ji nemusí uvádět. Neměl by však uvádět své příjmení. Vše je totiž bez registrace a tedy neověřitelné. Příspěvky mohou být jakkoli obsáhlé. Je možné také vkládat odkazy na internetové stránky, mapy apod.

Při posílání dokumentů nebo fotek je nutno použít email: obecdukovany@gmail.com


Jakým způsobem prohlížet mapy, výkresovou dokumentaci, vložené studie a dokumenty

Původně interaktivní stránka byla kvůli velice pomalému načítání map změněna. Místo map jsou do textu vloženy obrázky těchto map. Stačí pak kliknout na obrázek a ten otevře novou stránku s příslušnou interaktivní mapou.

Tyto mapy mají obrovskou výhodu oproti prostředí pouhých fotek díky jejich proměnitelnosti. Mapu můžete přibližovat, posunovat se v ní a také zobrazit např. i v  rozlišení 3D (pokud je máte nainstalováno), které vám zobrazí vše ve 3D prostředí s budovami a stromy.

Pokud v mapě kliknete na jednotlivé barevné plochy nebo linie, zobrazí se Vám krátký popisek. (Vždy je však pro pochopení nutné tuto mapu prohlížet s již přečtenými informacemi v souvisejícím textu).  

V části architektura jsou také řešeny jednotlivé budovy. Jejich výkresová dokumentace je zde vložena jako fotografie. Kliknutím na tyto fotografie je  možné je zvětšit.   

Do textu jsou také vloženy různé dokumenty, jako například již vyhotovené studie na jednotlivé objekty nebo části obce apod.


     

Comments