Vize rozvoje obce Dobřejovice


Zde je možno kliknout na jednotlivé body v mapě. Objeví se textové pole, kde je odkaz, na který můžete kliknout a tím zobrazit konkrétní řešenou část. Fialové body zobrazují konkrétní studie. Všechny odkazy v mapě také najdete seřazeny do textového seznamu v oddílu Vize rozvoje obce Dobřejovice. Také si můžete celou Soustavu studií stáhnout v oddílu Stáhnout Vizi v PDF.