Vize rozvoje obce DobřejoviceVize rozvoje přemýšlí o obci z hlediska jejího rozšiřování a vazeb na okolí, důležitá je zejména blízkost hlavního města Prahy. Vize si klade za cíl řešit problémy obce jako "noclehárny" bez sociálních vazeb obyvatel a vztahem k místu. Vize rozvoje se také snaží konkrétně identifikovat potenciál obce. Tedy to, v čem je obec unikátní, či v čem by unikátní mohla být. Potenciálem je myšleno to, co v historii nebo současnosti determinuje obec natolik, aby mohlo být zásadním tématem pro obyvatele a život v ní.

Díky podrobnému prozkoumání obce mohlo vzniknout mnoho jednoduchých architektonických studií, které konkrétně řeší místa v obci a přilehlém okolí. Tato řešení jsou velmi různorodá, ale měla by v prvé řadě zachovat a podpořit kompaktnost obce, definování centra obce, podpořit pobyt lidí v obci a jejich pěší pohyb. Je třeba si  uvědomit, že Vize obce nevzniká na 4 či 10 let, ale na desítky let dopředu. Totiž obec, která má svoji vizi může někam směřovat. Nemusí jen přešlapovat na místě.

 
Celkové uvažování o obci a potenciál místa


Soustava studií obce Dobřejovice
   

   
    Zámek