Obsah‎ > ‎

Kto nám vládne - výkonná moc v SR

Motto:,, Moc je najmä zodpovednosť."
                                                     ( Ch. Montesqiueu )


Vláda je zbor ministrov na čele s jej predsedom,  ktorých vymenúva a odvoláva prezident SR.Kým vláda vládne a plní si svoje povinnosti, rozhoduje o :
 • návrhoch zákonov,
 • svojom programe,
 • návrhu štátneho rozpočtu,
 • medzinárodných zmluvách,
 • zásadných otázkach vnútornej a zahraničnej politiky.
Dôležité rozhodnutia celoštátneho významu prijíma vláda. O všetkom ostatnom rozhodujú jednotliví ministri samostatne.Dôležitou právomocou vlády je vydávať vládne nariadenia, ktoré sú potrebné na vykonávanie zákona.

Súčasťou výkonnej moci u nás je aj prezidentJe hlavou štátu. volia ho všetci občania v priamych voľbách na 5 rokov. Z výkonu svojej funkcie sa nezodpovedá žiadnemu štátnemu orgánu. V ústave je vymedzených 19 právomocí prezidenta. 

19 právomocí prezidenta SR:
  Prezident SR reprezentuje krajinu vnútri
 aj navonok, môže vetovať zákony, udeliť milosť, rozpustiť parlament. 
– Je hlavným veliteľom ozbrojených 
síl, po rozhodnutí parlamentu môže vypovedať vojnu, na návrh vlády nariadiť mobilizáciu, vyhlásiť vojnový alebo výnimočný stav
– S odobrením premiéra môže odpustiť alebo zmierniť trest alebo udeliť milosť či amnestiu. 
– Dojednáva a ratifikuje medzinárodné zmluvy. 
– Prezident zvoláva ustanovujúcu schôdzu parlamentu, vymenúva a odvoláva členov vlády, je posledným článkom pri prijímaní zákonov. Prijíma, poveruje a odvoláva veľvyslancov, podpisuje zákony a vyhlasuje referendum 
– Vymenúva a odvoláva predsedu a členov vlády, vedúcich ústredných orgánov, rektorov a profesorov vysokých škôl, predsedu, podpredsedu a sudcov Ústavného súdu SR a Najvyššieho súdu SR, generálneho prokurátora, troch členov Súdnej rady SR a vymenúva a povyšuje generálov.

 1. Ministerstvo hospodárstva
 2. Ministerstvo financií
 3. Ministerstvo kultúry
 4. Ministerstvo školstva
 5. Ministerstvo obrany
 6. Ministerstvo zdravotníctva
 7. Ministerstvo vnútra
 8. Ministerstvo spravodlivosti
 9. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny

Súčasným prezidentom Slovenskej republiky je od 15. júna 2004 Doc.JUDr.Jeho exelencia Ivan Gašparovič.

Sľub prezidenta SR
,,Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike, budem dbať o blaho slovenského národa ,národných menšín a etnických skupín žijúcich v Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem vykonávať v záujme občanov a zachovávať i obhajovať ústavu a ostatné zákony."
Prezidentská prísaha v USA
,,slávnostne prisahám (alebo sľubujem), že budem čestne vykonávať funkciu prezidenta Spojených štátov a podľa svojich síl budem zachovávať, strážiť a brániť Ústavu Spojených štátov."


Prezidenti SR:
#PortrétMeno prezidentaV úrade odV úrade doNominovaný politickou stranouPremiér(i)
1Kovacmich7.JPGMichal Kováč2. marec19932. marec1998HZDSVladimír Mečiar(1993-1994)
Jozef Moravčík(1994-1994)
Vladimír Mečiar(1994-1998)
2Pres. Rudolf Schuster.jpgRudolf Schuster15. jún199915. jún 2004SOPMikuláš Dzurinda (1998-2006)
3Ivan Gašparovič.jpgIvan Gašparovič15. jún200415. jún 2009HZDMikuláš Dzurinda (1998-2006)
Robert Fico(2006-2010)

Iveta Radičová(2010-)

15. jún2009(funkčné obdobie skončí 2014)Občiansky kandidát


Odkazy:


Slovník:
referendum- priame hlasovanie občanov
premiér- predseda vlády
minister- člen vlády poverený viesť ministerstvo
Comments