TYRŠOVA STEZKA NA BOREČ (zal. 2008)


Kaplička na Borči

Boreč_pomník_1894.JPG
Stav pomníku r.1894


Čištění stezky v listopadu 2008.

Stav v lednu 2009. 

                                      VÝSADBA 2 LIP U STEZKY JARO 2009

                 POSEKÁNO,NOVÁ LAVIČKA -ČERVENEC 2012

 
Národní přírodní památka - VRCH BOREČ (446 m.n.m.) je také velmi dobře přístupná i od stejnojmenné osady Boreč po Tyršově stezce. Ideální je mrazivé zimní počasí. Tyršova stezka je značena symbolem zeleného trojúhelníku na bílém poli.

V obci Boreč se narodila paní Vincencie Tirschová, matka PhDr. Miroslava Tyrše (narozen jako Friedrich Emmanuel Tirsch)(17. září 1832 Děčín – 8. srpna 1884 Ötz, Tyrolsko). Byl to český kritik, historik umění, estetik, profesor dějin na UK a na ČVUT v Praze, předseda výtvarného odboru Umělecké besedy a člen poroty pro sochařskou výzdobu Národního divadla německého původu. Podílel se na založení organizovaného tělovýchovného hnutí v Čechách, zejména Sokola. Na jeho počest byla v obci Boreč vybudována Tyršova stezka spojující obec Boreč se stejnojmenným kopcem. M.Tyrš zemřel tragickou smrtí – utonul v říčce Aaše v Tyrolských Alpách. Podle některých zdrojů se jednalo o nehodu, podle jiných o sebevraždu kvůli následkům syfilis.

Při cestě od nově opravené (2014) mariánské kapličky (postavena r. 1910) v obci Boreč projdete kolem zámku, kde cca po 300 metrech vpravo u cesty je vysazena r. 2009 památná Tyršova lípa.

Barokní pomník s křížem nechala vybudovat  v roce 1741 Kateřina Barbora Rajská z Dubnice  k uctění svého zesnulého chotě  Jana Václava Zessnera von Spitzenberg. Ten  jako vrchní rotmistr zemřel 15. června 1739 na horečku v Bělehradě při tažení proti Turecku. Zde se vydáte vlevo do kopce po asfaltové cestě vedoucí nad obcí. Nově od roku 2014 zde u barokního kříže také začíná zelená značka KČT - bílá se zeleným pruhem, která je přípojkou k naučné stezce Boreč (děkujeme!). 

Barokní pomník z roku 1741 - po rekonstrukci 2012.

Jak uvádí ve své studii o tomto pomníku Miroslav Radoň (1): 
    V pravém rodovém erbu Rajských z Dubnice je v rozpůleném štítu v levém stříbrném poli vlk stojící na zadních nohách, naproti němu pak v pravém modrém poli stojí pes (chrt) s červeným obojkem na krku a nad turnajovou přilbicí je velká, zlatá, královská koruna. V levém erbu rodu Zessnerů von Spitzenberg je ve štítu spičatá hora a nahoře na přilbici zelená jedle stojící mezi dvěma orlími křídly. Všechny tyto detaily, samozřejmě kromě barev, lze dodnes na původní výzdobě pomníku více či méně rozeznat.

Asi po 0,8km odbočíte vpravo z asfaltové cesty podél el. ohradníku pastvy ovcí cestou mírně dolů. Zde dříve stávala socha svaté Anny:
Zde dříve stávala socha svaté Anny, zde odbočte vpravo.

Asi po 200m odbočíte vpravo stále podél elekrické ohrady ovcí lehce do kopce. Cesta se napojuje na naučnou stezku, po které vystoupáte až na vrchol kopce.

 Mapka zde, nebo s popisem trasy v pdf níže.

Letošní již 3. ročník úklidu: Ukliďme Boreč 2017

Literatura:
1. Zprávy a studie Regionálního muzea v Teplicích č. 28. Teplice : Regionální muzeum v Teplicích, 2010. 226 s. 
Ċ
Karel Sdružení Boreč,
17. 10. 2009 11:02