Úklid hřbitova na Sutomi

Vyhlašujeme na den 29. 7. 2017 (sobota) od 9:00 hodin

brigádu na hřbitově Sutom (kde je pochována řada obyvatel Borče).

Budeme likvidivat náletovou vegetaci a vyklidíme ji z prostoru hřbitova, budeme zkoumat společnou historii Borče a Sutomi. 

Prohlédneme si hrob místního romantického básníka a hostinského Antona Hellera (1822-1897) a nahlédneme do nově přeložené sbírky jeho básní. Souhlas vlastníků pozemků máme. 


Prosíme tedy ty z Vás, kteří chtějí a mohou, aby přišli pomoci v 9:00 na hřbitov vybavení pilami, sekerkami nebo nůžkami, pracovní rukavice jsou vhodné.

V.Kmoch a J.Otradovec 


Comments