ACTIVITATS


Fase didàctica1. Explorar la història de la lluita pels drets civils a Amèrica.

Anglès

 Activitats de motivació (Subject sampler, mostrari del tema)


 • Cada alumne ha d'elegir una foto  (també pot mirar aquí) (la que  tingui més significat per ell), posar-li un títol, explicar el motiu de l´elecció i l'escena de la imatge. (a la dreta, Luther King defensa la lluita no violenta, Alabama, 1958)
 
 Més activitats de motivació

Coneixements previs

L'exploració de coneixements previs es pot fer:
 1. Oralment
 2. Amb una fitxa.
 3. Amb una dinàmica


Print the worksheets:


Tutoria
 

Coneixements previs

 Fitxa de cc. previs sobre relacions interculturals.

Fitxa online de cc. previs sobre etnocentrisme, racisme, xenofòbia (J.L. González Yuste)


Ciències socials

La lluita  pels drets civils als EUA.

Anàlisi de les causes històriques història dels drets civils.
 • Mentre es projecta el power point, cada alumne/a anotarà les tres frases que més l'hagin impactat sobre post-its, que després s'ordenaran en un gran mural en forma de mapa conceptual. 
 • L'excel·lent vídeo Mort a Memphis (60 min. Canal 33), sobre la vida i les fosques causes de  l'assassinat de Martin Luther King pot servir al professorat per ampliar els seus coneixements sobre el tema. 
 • QUICK QUIZ on line. Coneixements previs. Què és el ku-klux-klan?

Martin Luther King i els drets civils

Si no la veus, clica aquí

Vídeo-biografia de Barack Obama (2:59 min. TV3). Es relacionarà amb la història del país.
Anglès

La lluita pels drets civils als EUA.


 
Worksheet TIMELINE.  Fitxa + exercicis. Autor:Stuart Allen (www.eslprintables.com). Imprimir la fitxa en format pdf (3 fulls)Slavery in the United States (wikipedia)

Tutoria

Els nostres prejudicis i estereotips.

Realització d'un test online  per comprovar els prejudicis inconscients (Universitat de Harvard).

Participació en una dinàmica de grup: El rumor. (15 min.)
 Test d'associació implícita

Dinàmica de grup: El rumor

Ampliació.
Altres dinàmiques sobre prejudicis.
 
Fitxa de conceptes bàsics: què és la cultura, què són els prejudicis?
Anglès

Què significa la paraula bullying? (Webquest de Carme Escudé, activitat 2)

Què és el racisme? (4 fitxes). Autor: Teffahi Bouabdellah

Racism (Bouabdellah, Argèlia)


 TEACHING TOLERANCE. Què són els prejudicis? 10 formes per lluitar-hi (en anglès)
Anglès
   RESPONDING TO OBAMA: America at the Extremes (Classroom activities, TEACHING TOLERANCE). We recommend: Making connections.  

Fase didàctica 2. Contrastar diferents mirades ètiques davant la discriminació.

Ètica, filosofia, ciutadania

Corrents ètiques i interculturalitat.

Un cop introduÏda la relació entre diferents corrents ètiques (estoicisme -ètiques del diàleg-, epicureïsme, utilitarisme) i interculturalitat, multiculturalisme o etnocentrisme es repartiran o projectaran (Baixar a l'ordinador Cites de pensadors) (pdf). L’alumnat haurà d’esbrinar a quin corrent de pensament corresponen.
Veure pdf (cites de pensadors) per imprimir o projectar.
(Imatge: Ciceró. Font: http://www.monkeypuzzleonline.com)

Per ampliar, document amb més cites Ciceró, Kant, Hume, Huntington (word) Al final hi ha el nom dels autors . Algunes són al power point de Luther King que l’alumnat ha vist a la primera fase.

U.D. sobre Huntington del professor Llorenç Vallmajor.

La Declaració Universal dels Drets Humans

Unitat Didàctica online dels professors Llorenç Vallmajor i Ferran Teixidor,  amb exercicis interactius.
 
 Més recursos i dinàmiques per treballar els DDHH (Wiki FILOTIC dirigida per Rafa Robles)
Llengua catalana

Debat: quina és la meva posició?

El debat es pot fer oral o escrit. Baixar a l'ordinador full word amb tècniques per organitzar debats a l'aula. dialeg-i-dilemes-tècniques (word)
Anglès / Filosofia

I have a dream (M. Luther King)

1. Veure el vídeo (subtitulat) del discurs: I have a dream
2. Fitxa I HAVE A DREAM. Omplir buits (Fred, França)

I have a dream

Luther King I have a dream

El ressorgiment del racisme.

Veure el tràiler (2 min.) d'American History (subtitulat)
 • Amb  quina corrent ètica s'identificaria el neo-nazisme?
 • Coneixes fets o accions semblants? Al barri o a l'institut?
 • Per què creus que alguns joves elegeixen aquesta ideologia?
 • Quina situació social afavoriria el creixement del moviment neo-nazi?
 
També es pot comentar el tràiler de LA OLA (Die Welle, 2008)

American History X (tràiler, 1 min.)

American History X_Cristina_Portugal


Fitxa sobre American History (Cristina Freire, Portugal)

 Unitat didàctica sobre racisme, a partir de còmics (edualter.com)

Més activitats i recursos sobre racisme
 

"Yes, we can".


Cançó-anunci del partit demòcrata (SUBTITULADA): 

 • Anota les frases que tenen relació al alguna de les corrents ètiques estudiades a filosofia.
 • Quina posició ètica es desprèn de les paraules?
 • Quina relació tenen amb les cites que s’han vist a ètica?
 • Què signifiquen les paraules cinisme, esperança i escepticisme?
 


Fitxa amb la lletra de la cançó i exercicis (omplir buits)

Yes we can, lyrics and exercises
Per ampliar.
Vídeo on els alumnes d’una escola de Brooklyn opinen sobre l’impacte que ha tingut per ells la victòria d´Obama. En anglès. (New York Times)
 

El discurs de la victòria d'Obama.

Fitxa amb activitats didàctiques i  la transcripció del discurs (pdf 3 pàgines) (Karina deMeuter, Bèlgica).Key answers

 

Vídeo del discurs traduït al castellà
 

Worksheet Ann Nixon Cooper

Fitxa sobre Ann Nixon Cooper (lectura de la seva biografia i preguntes sobre la lectura).

Autora: Karina deMeuter, Bèlgica

Fase didàctica 3. Investigar la discriminació al nostre institut i al nostre barri.

Tutoria/ Anglès

Investigació sobre la situació del bullying al nostre institut. Webquest (Carme Escudé) activitats 3, 4 i 5.
Webquest en la que els alumnes coneixeran el que va passar a Little Rock quan un grup de 9  nois negres van entrar a l´institut fins llavors prohibit als negres. Els alumnes hauran de decidir quines mesures es podrien prendre per evitar la segregació al centre. 
Ciències socials
  SOCIALS. Investigació sobre la immigració al nostre barri. Web d’exemple amb històries de vida de 6 immigrants

 


Informàtica
Publicació del que hem après en el suport elegit (vídeo, llibre digital, wiki, bloc, power point…)Filosofia/ ètica

I  jo què he de fer?

U.D. Online dels professors Llorenç Vallmajor i Ferran Teixidor.

Comments