Aktualności

z

Ruch Światło-Życie jest jednym z ruchów odnowy Kościoła według nauczania Soboru Watykańskiego II. Gromadzi ludzi różnego wieku i powołania przede wszystkim: młodzież, dzieci, ale również dorosłych,

Poprzez odpowiednią dla każdej z tych grup formację Ruch Światło-Życie wychowuje młodych ludzi na dojrzałych chrześcijan i służy odnowie Kościoła.

Znakiem Ruchu Światło-Życie jest symbol i słowa ΦΩΣ ΖΩΗ (czyt. fos-zoe) – greckie słowa „światło” i „życie”, krzyżujące się na literze „omega”, która tutaj jest symbolem Ducha Świętego (jako Tego, który jest wszystkim) i ułożone w kształt krzyża. Popularna nazwa tego symbolu to foska.

Struktura Ruchu jest zgodna ze strukturą Kościoła. Małe grupy, prowadzone przez animatorów do których należą uczestnicy Ruchu, zasadniczo tworzą jego wspólnotę w parafii. Wspólnoty Ruchu utrzymują ze sobą łączność spotykając się na Dniach Wspólnoty.

Odpowiedzialność za całość Ruchu sprawuje Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie, którym obecnie jest Ks. Adam Wodarczyk. Na szczeblu kraju, diecezji i parafii odpowiedzialność pełnią moderatorzy krajowi, diecezjalni i parafialni. Każdy moderator pełni swą posługę wraz z zespołem diakonii, czyli animatorami.

Kapłani w Ruchu spełniają rolę moderatorów, a nienależący do niego – opiekunów. Spoczywa na nich odpowiedzialność za duchową formację uczestników Ruchu i pozostawanie w jedności z Kościołem powszechnym.

Początki historii Ruchu sięgają pierwszej oazy, która odbyła się w r. 1954. Przed rokiem 1976 Ruch był znany pod nazwą „Ruch oazowy”, „Ruch Żywego Kościoła”.

Twórcą oazy, założycielem Ruchu i pierwszym moderatorem krajowym był Sługa Boży Ks. Franciszek Blachnicki (24 III 1921 – 27 II 1987).


    Oazowa Msza święta w naszej parafii odbywa się w    każdy piątek o godz. 18:00.

     Po Mszy świętej są spotkania formacyjne, na które serdecznie zapraszamy dzieci od
     od klasy IV szkoły podstawowej, młodzież gimnazjalną, szkół średnich, a także studentów.

     Najbliższa Eucharystia Oazowa - 30.05,
a po niej spotkanie modlitewne. 

                                         
                                                        
ks. Piotr