Informacje o nas‎ > ‎

Kim jesteśmy?

Jesteśmy katolickimi rodzinami, a naszym duchowym domem jest Ruch Światło-Życie. Wiele z nas już jako dzieci lub nastolatkowie rozpoczęło formację w Ruchu. Niektórzy jeszcze w Polsce, inni na terenie Niemiec. Z czasem pełniliśmy posługę animatorów na rekolekcjach oazowych dla dzieci, dla młodzieży, dla studentów – zazwyczaj w Międzynarodowym Centrum Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie „Marianum” w Carlsbergu.

Kiedy założyliśmy własne rodziny, zapragnęliśmy podzielić się doświadczeniem naszej młodości z naszymi dziećmi oraz stworzyć dla nich szersze środowisko chrześcijańskiego wzrostu. Po konsultacji z moderatorem ośrodka w Carlsbergu, księdzem Jackiem Hermą, zorganizowaliśmy w 2009 roku pierwszą „Oazę dla Dzieci z Rodzicami”. W nazwie tej została zdefiniowana grupa docelowa – chcieliśmy przeprowadzić rekolekcje dla dzieci niezależnie od wieku, warunkiem uczestnictwa był jednak udział przynajmniej jednego rodzica (lub innego opiekuna). To, co pierwotnie wynikało z pragmatyzmu i przemyśleń praktycznych – jako rodzice własnych dzieci nie byliśmy w stanie podjąć się dodatkowo do prowadzeniu całego programu jeszcze całodobowej opieki nad wszystkimi małoletnimi uczestnikami – w retrospekcji okazało się centralnym wyróżnikiem nowej jakości i cechą konstytutywną proponowanego modelu.

Naszym duchowym opiekunem był do tej pory ksiądz Kazimierz Ćwierz, jeden z czwórki kapłanów wyświęconych w 1985 r. dla Ruchu Światło-Życie przez bpa Szczepana Wesołego, którzy w ostatnich latach życia księdza Franciszka Blachnickiego, posługiwali i pracowali razem z nim w Carlsbergu. On też towarzyszył nam w prawie wszystkich dotychczasowych edycjach naszych rekolekcji (poza 2009 r. - ks. Sławomir Wojciechowski i 2012 r. - ks. Krzysztof Sikora CMF). Rozpoznając w naszej metodzie rekolekcyjnej dar, którym należy się dzielić, latem 2017 r. ks. Ryszard Nowak, ówczesny katowicki moderator diecezjalny Ruchu, zaproponował nam udział w Diakonii Wspólnoty Rodzinnej Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej. Dzięki temu I turnus Oazy dla Dzieci z Rodzicami w 2018 r. odbył się już
w ramach działalności tej diakonii, kapłanem prowadzącym rekolekcje był ks. Pawel Rylski, a turnus II 
 
w dalszym ciągu pod egidą Międzynarodowego Centrum Ewangelizacji 
Ruchu Światło-Życie „Marianum”
w Carlsbergu 
 poprowadzi ks. Kazimierz.
Comments