Bądź pozdrowiony gościu nasz, w radosne progi nasze wejdź!
Logo / symbol


Czy chcesz przeżyć rekolekcje wspólnie 
ze swoim dzieckiem / swoimi dziećmi?Czy chcesz poznać metody 
przekazywania 
dzieciom wiary?Czy "Oaza dla Dzieci z Rodzicami" 

jest czymś dla Ciebie i Twojej rodziny?