Home

             ยินดีตอนรับสู่ป่าอะเมซอลอันลึกลับ
         ป่าอะเมซอลมีความลับมากมายที่หลายคนยังไมม่รู้จักและคิดว่าไม่สำคัญแต่สำหรับฉันเรื่องป่าสำคัญมากเพราะป่าคือผู้ให้ชิวต