HỖ TRỢ VAY MUA Ô TÔ

Hạn mức cho vay:

-  Vay mua ôtô tiêu dùng: tối đa 100% giá trị hóa đơn có VAT.

-  Vay mua ôtô kinh doanh: tối đa 80% giá trị xe mua.

- Lãi suất cho vay linh hoạt.

- Phương thức trả nợ: trả góp định kỳ hàng tháng hoặc hàng quý.

- Tài sản bảo đảm: chiếc xe dự định mua hoặc các tài sản đảm bảo khác.

Comments