HỢP TÁC

* Cần hợp tác với các doanh nghiệp có nhu cầu bán trả góp chỉ với 0 đồng cho khách hàng.

* Cần hợp tác với cá nhân có khách hàng vay tín chấp tiêu dùng, đối tượng làm việc trong ngân hàng, các công ty.

Ưu tiên làm việc tại các công ty Cổ Phần, Liên Doanh, Nhà Nước, Vốn Nước Ngoài có số lượng khách hàng vay nhiều.

Hoa hồng cao trên từng bộ hồ sơ và số lượng hồ sơ giải ngân.Comments