O3 Consultors Ambientals és una empresa jove i dinàmica que ofereix un servei integral de consultoria i enginyeria ambiental dirigit a les empreses i administracions públiques. 

Oferim un servei de proximitat, personalitzat i professionalitzat, per tal de donar compliment a les normatives i oferir solucions a les empreses i diferents entitats en el camp del medi ambient.