За НЗК

Добре дошли в уеб сайта на Национална занаятчийска камара !
Национална занаятчийска камара е учредена на 14 декември 2002 г. в София на основание параграф 6 ал. 3 от Преходните и заклю- чителните разпоредби на Закона за занаятите от 20 регионални занаятчийски камари, консти- туирани по същия закон.
С решение от 02. 07. 2012 г. на Софийски градски съд фирмено отделение, втори състав бе взето решение за вписване в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел – Сдружение „Национална занаятчийска камара“.