Spiritualismens 7 principer

Principerna är inte menat som bindande dogmatiska regler utan en moralisk och etisk vägledning som människor kan basera sitt liv på. 

 1. Guds faderskap
  Kärnan i tron om Spiritualismens filosofi är att acceptera den guddomliga energin. Kraften, oavsett vilket namn vi ger den, har skapat allt som finns och upprätthåller allt sitt skapande. den andliga kraften existerar i och omkring allt. Den finns i oss alla, vi är alla guds barn och del av samma familj. Vi accepterar Gud som vår fader.
   
 2. Människans brödraskap
  Vi är alla del av den universella skapande kraften. Genom att acceptera brödraskapet kan vi gå på den andliga vägen tillsammans och befrämja kärleken, toleransen och förståelsen mellan människor. Gud älskar var och en av oss precis så som vi är med alla våra tillkortakommanden. Varför skall inte vi då också kunna acceptera våra medmänniskor precis som dom är.
   
 3. Gemenskapen med andevärlden och vägledningen av änglarna
  Kommunikation med den gudomliga energin är en naturlig och grundläggande del av existensen. Kommunikationen mellan Anden själv och dess skapelser är en inbygd förmåga. Spiritualister använder denna förmåga för direkt kommunikation, eller via medium, mellan den andliga världen och oss. Det är inget övernaturligt utan en helt normal aktivitet. Det huvudsakliga syftet med kommunikationen med andevärlden är att tillhandahålla den bevisning som stödjer vår filosofi. Änglarna ger oss en högre visdom för att upplysa individen, samhället och världen som vi lever i. Detta involverar dom som är engagerade i omsorg och hjälp till mänskligheten genom att ge inspiration, vägledning och healing.
   
 4. Den fortsatta existensen av den mänskliga själen
  Anden är en del av den skapande kraften och därmed oförstörbar. Energi kan inte förstöras utan kan bara ändra form. Efter döden lämnas den fysiska kroppen men själen fortsätter att existera i en annan dimmension som vi kalllar andevärlden. Den individuella personligheten fortsätter att existera efter det vi kallar döden.
   
 5. Personligt ansvar
  Genom sin visdom har Gud givit oss en enorm potential. Vi kan använda den potentialen för att förbättra våra egna liv och även andras liv. Vi har en inbyggd förmåga att ta de beslut genom våra liv som vi ser att vi behöver. Vad var och en utav oss gör av våra egna liv är helt och hållet vårt personliga ansvar. Ingen kan byta ut eller sätta sig över den rättigheten. Ingen annan person eller påverkan kan ställa till rätta det vi har gjort fel.
   
 6. Kompensasion och vädergällning av allt gott och ont som gjorts på jorden
  Denna principen handlar om naturens egen lag om orsak och verkan. Denna naturlag fungerar här och nu, på jorden och även i andevärlden. Medan vi går genom livet gör vi våra val. Resultaten av dessa val påverkar våra själars växande. När vi lämnar jordelivet blir det ingen gudomlig dom. Vi får möjlighet att se på våra liv och omvärdera och ta ställning till våra val och bestämma vad vi borde ha gjort annorlunda.
   
 7. Evig utveckling öppen för varje mänsklig själ
  Evigheten börjar inte i och med döden. Evigheten fanns innan vi inkarnerade till detta jordeliv och fortsätter även efter detta livets slut. Utvecklingen är öppen för alla här och nu! I varje handling i syfte att förändra, genom att utveckla själens växande skapar vi, i denna utveckling, en positiv reaktion. Det vill alltid finnas möjligheter att utvecklas och gå framåt. Ingen kan någonsin förlora möjligheten att helt omslutas av Guds kärlek.