Att arbeta som medium innebär ett stort ansvar.
 
Ett ansvar som vi måste beakta i vårt arbete med de människor som kommer till oss för hjälp och stöd, antigen de kommer för att få hjälp med sin livssituation eller de kommer för att få kontakt med en kär avliden.
Mediumskapet visar oss att kommunikation med andevärlden är möjlig. Detta är inget övernaturligt utan helt naturligt eftersom vi alla är andar, enda skillnaden är att vi lever i våra fysiska kroppar medan de som inte finns här längre har lämnat sina fysiska kroppar.
 
 
Det finns olika sätt att arbeta som medium.
 
När vi arbetar på en psychic nivå arbetar vi med information som kommer från klientens egen energi. I auran/själen finns information om klienten. Vi behöver inte andevärlden för att plocka fram denna informationen men ofta finns dom med ändå och hjälper till. I auran/själen lagras allt vi har varit med om i vårt liv, alla våra upplevelser och minnen. 
 
I arbetet med den mediumistiska energin får vi kontakt med energi från någon anhörig eller vän som har gått över till andevärlden. Här använder vi våra förmågor för att kunna förstå det energiflödet som vi plockar upp från anden. Vi använder oss av alla våra sinnen och träning behövs för att förstå det som kommer. Genom att känna, se, höra eller märka en lukt eller smak kan vi lära oss förstå vad de vill förmedla. Dom kan också använda sig av våra minnen och då är det viktigt att vi känner av vad dom vill att vi skall använda för att kunna beskriva en eventuell situation eller minne.
 
    Clair voyiance - att "se" informationen
    Clair centience - att "känna" informationen
    Clair audience - att "höra" informationen
    Clair olfactience - att "lukta" informationen
    Clair gustance - att "smaka" informationen
    Clair knowing - att bara "veta" informationen