Healing är det engelska ordet för att göra hel.                 
 
Healing är allt det positiva vi gör, säger eller tänker där intentionen är att hjälpa någon annan.
 
Vi utför alla healing i vardagen genom en kärleksfull beröring, ett vänligt ord, aktivt lyssnande eller ett leende. Genom att trösta någon som farit illa, ja, helt enkelt genom att vi bryr oss om varandra.
 
Spirituell healing
 
Jag arbetar med spirituell healing där det handlar om att öppna sitt sinne och fungera som en kanal för den kärleksfulla, guddomliga healingenergin. Jag ger alltså inte av min egen energi men det är min egen intention att hjälpa klienten som får mig att öppna upp för energin och tillåta den att flöda genom mig. När man arbetar med healing måste man kunna sätta sig själv och sitt helt åt sidan och fokusera helt på sin klient.
 
Varje behandling är individuell och varar ca 15 - 20 minuter. Efteråt pratar vi lite så klienten får möjlighet att ställa frågor och få lite svar. Total tid ca 30 min.
 
Healing kan inte ersätta den fysiska sjukvården men kan med fördel vara ett kompliment till denna.