atomaffald Danmark


NY LANDSDÆKKENDE ATOMAFFALDSGRUPPE v /Bodil Waagensen, Lolland

Om nye kontaktfora om slutdeponering og mellemlager

Sagen om det radioaktive Affald - en personlig Beretning 25.7.18

Atomaffaldklarhed.dk om den første plan fra 4.5.2011 om slutdeponering af det danske radioaktive affald

Slutdepot i 500 meters dybde

Vi udarbejdede i 2016 et notat om mulighederne for at lokalisere et slutdepot i 500 meters dybde.

Foketinget vedtog i maj 2018 en langsigtet løsning for affaldet, der betyder, at GEUS skal undersøge mulighederne for geologisk deponering i cirka 500 meters dybde.

Der vil blive udarbejdet en ny hjemmeside omkring dette.

Siden er under opbygning - webmaster Anne Albinus