Atomaffald Danmark


NYT:

Dagsorden: 1. Velkomst – præsentationsrunde2. Gennemgang af dagsorden3. Status på etablering af ny opgraderet lagerfacilitet4. Orientering om GEUS’ undersøgelse af geologi i 500 m under terræn 5. Evt
Hvordan kan 'genbrug' af uranmalm, urantailings og kontamineret beton fra urantailingsbassinerne, som foreslået af Dansk Dekommissionering i COWIs rapport fra december 2017 (Bilag A side 7), ske på en miljømæssig forsvarlig måde? Jeg er klar over, at 'genbrug' vil forudsætte frigivelse fra SIS, men urantailings vil fortsætte med at producere uranefterkommere.

Rapport fra Greenpeace 30.1.19 The global Crisis of Nuclear Waste

Læs DDs mål- og resultatplan 8.1.19

Første møde i Kontaktforum Roskilde blev afholdt 7. januar 2019 kl.16.00-18.00 - på Rådhuset i Roskilde, og var åbent for presse og borgere. - Mere på UFMs side om KONTAKTFORUM ROSKILDE med REFERAT af mødet 7.1.19

Uddannelses- og forskningsministeriets side om det radioaktive affald

Dansk Dekommissionering Besøg den nye hjemmeside dekom.dk

NY LANDSDÆKKENDE ATOMAFFALDSGRUPPE v /Bodil Waagensen, Lolland

Om nye kontaktfora om slutdeponering og mellemlager

ATOM POSTEN - Nyt Indlæg i Føljetonen: ”Atomkraft i DK” ! 18.4.19 - Atomkraft i Medierne 7.2.19

Sagen om det radioaktive Affald - en personlig Beretning 25.7.18

Atomaffaldklarhed.dk om den første plan fra 4.5.2011 om slutdeponering af det danske radioaktive affald

Slutdepot i 500 meters dybde

Vi udarbejdede i 2016 et notat om mulighederne for at lokalisere et slutdepot i 500 meters dybde.

Foketinget vedtog i maj 2018 en langsigtet løsning for affaldet, der betyder, at GEUS skal undersøge mulighederne for geologisk deponering i cirka 500 meters dybde.

Der vil blive udarbejdet en ny hjemmeside omkring dette.

Siden er under opbygning - webmaster Anne Albinus