Nytt tjeneste- og brukerstyrt nettverk for helserelaterte løsninger etablert i Drammensregionen

Nettverket er etablert i samarbeid med Drammen KommuneBuskerud FylkeskommunePapirbredden InnovasjonHøyskolen i Buskerud,Handelshøyskolen BIInnovasjon Norge og Sykehuset Buskerud HF samt en rekke private tjeneste- og teknologi-leverandører:
 • BTEK-Buskerud Teknologi
 • CareTech
 • ELKO
 • Fagerhult AS
 • ITI Norge
 • Lyskultur
 • Mektron
 • Multiconsult
 • Norchip
 • Open C
 • Posicom
 • Synergi Helse
 • med fler

Første prosjekt ut er "Intelligente helse- og omsorgsboliger", men flere helserelaterte prosjekter er under oppseiling.


 


Comments