Helsepolitiske Nyheter 2020


Hei venner!  
Nedenfor er det lagt ut en rekke AVISARTIKLER som fanger opp aktuelle helsepolitiske temaer.
Trykk på Les og du får opp hele artikkelen på skjermen din og du kan evt. også laste den ned på egen maskin.  Nettsiden oppdateres med jevne mellomrom.  Husk! Det er tre former for løgn: 1) Svart løgn, 2) Hvit løgn og 3) Det som står i avisen.  Det betyr at du ikke skal sluke «ting og tang rått», men tenk selv og ha et kritisk blikk.

Er noen interessert i FAGSTOFF, eks.: om Ledelse og organisasjon, Verdibasert ledelse, Endringsledelse, Teamledelse, Kompetanseutvikling, Konflikthåndtering.  Send med i så fall en mail, og jeg vil kunne
sende deg spennende fagstoff i retur.  Min mailadresse: geir@lahnstein.no 
Beste hilsen Geir Lahnstein  tlf. 907.87.377

Minner også om at vi arrangerer kurs, tilrettelagt for den enkelte organisasjon, i aktuelle ledelsestemaer samt temaer innen
helse, omsorg og sosialtjenesten.  Dette gjøres i regi av KLM-Lahnstein as.  
Ta kontakt med Jan Harald Kjærre, mail: kjærre@online.no  eller tlf. 900.98.460

  Innhold
  Kan statistikk redde like mange liv som nye medisiner.  Ap. 8.1.20.  Les.
  Nettet snører seg sammen i NAV-saken.  Da 11.1.20.  Les.
  Maskinen kan komme til å kjenne oss bedre enn vi kjenner oss selv.  Ap. 25.1.20.  Les.
  Professor mener at Regjeringen, ikke sykehjemmet, burde vært gransket.  Ap. 25.1.20.  Les.
  Hovedsykehus på Helgeland til Sandnessjøen.  Nat. 26.1.20.  Les.
  Corona-viruset.  Dette skjer om det kommer hit.  Folkehelseinstituttet: Vi er klare til å håndtere det. VG 27.1.20.  Les.
  Kan statistikk redde like mange liv som nye medisiner?  Ap. 28.1.20.  Les1 Les2.
  Norge trenger rask psykisk helsehjelp.  Ap. 29.1.20.  Les.
  Liten Ullevål-støtte å hente hos Frp. Da. 31.1.20.  Les.
  Helse-Norge slakter ny E-helselov.  Da 6.2.20.  Les.
  Barnevernets tvangsinngrep: Høyesterett har ført oss bak lyset.  Ap. 6.2.20.  Les.
  Polio. Den fryktede sykdommen som nesten ble borte.  Da 8.2.20.  Les1  Les2.
  Tror at helse og teknologi er trumfkort.  DN 17.2.20.  Les1  Les 2.
  Fastlegeordningen er en suksesshistorie som sliter.  Ap. 17.2.20.  Les.
  FrP vil gjøre vaksinering obligatorisk.  Da 19.2.20.  Les
  Risikoen størst for eldre og syke.  Ap. 19.2.20.  Les.
  Urolige for at disse topplederne ikke har oversikt.  NSF-leder bekymret for sykepleiermangelen.  Da. 19.2.20.  Les.
  Ikke lenger normalt.  Slik måler du temperaturen.  Ap. 19.2.20.  Les.
  Mens Sana (2) trenger hjelp, venter vi på offentlig utredning.  Da. 20.2.20. Les1  Les2  Les3.
  E-sigaretter - nyttig folkehelsetiltak eller ny helseutfordring.  DN 20.2.20.  Les.
  Angst er utbredt hos barn og unge med kognitive vansker.  Ap. 20.2.20.  Les.
  Navs juridiske begrunnelse for trygdeskandalen holder ikke mål.  Ap. 20.2.20.  Les.
  Trygdeskandalen sesong 2 kan bli enda villere.  Ap 21.2.20.  Les.
  Vi trenger rask psykisk helsehjelp.  Budstikka 21.2.20.  Les.
  Vaksinerevolusjonen er underveis - men for hvem? DN. 22.2.20.  Les.
  Myter og forskningens rolle.  Ap. 13.3.20.  Les.
  Økt risiko for dårligere helse.  Ap. 25.5.20.  Les.
  Døde av for stor cellegiftdose.  VG 30.6.20.  Les.
  På tide med et løft for rehabilitering.  Ap. 11.8.20.  Les.
  Jo, helsevesenet nekter kreftpasienter gratis medisin.  Ap. 13.8.20.  Les.
  Slik lever du bedre som voksen med ADHD.  Dagbladet 13.8.20.  Les1 Les2.
  Refses av sine egne.  Dagbl. 14.8.20.  Les.
  Helsesykepleiere blir igjen beordret til smittevernarbeid.  Ap. 16.8.20.  Les.
  Gi meg en fastpsykiater.  Ap. 17.8.20.  Les.
  Uro og støy gjør at syke ufødte medisineres unødvendig.  Ap. 17.8.20.  Les1  Les2.
  Dette må ikke skje igjen.  Hannah døde etter 12 dager på psykiatrisk sykehus.  Ap. 17.8.20.  Les.
  Hva med kvinnehelse?  Da 19.8.20.  Les.
  Jeg har 12 års erfaring fra statsministerens kontor.  Jeg må si noe om NAV-skandalen.  Ap. 19.8.20.  Les.
  Rusreformen.  Fravær av straff kunne skade neste generasjon.  Ap. 19.8.20.  Les.
  Må vente i syv dager for Korona-testing.  Ap. 19.8.20.  Les.
  Koronaen forsinker bygging av sykehjemsplasser.  Ap. 19.8.20.  Les1  Les2  Les3.
  Bærebjelken i psykisk helsevern er råtten.  Ap. 20.8.20.  Les.
  Direktoratet for E-helse frikjenner seg selv.  Ap. 20.8.20.  Les.
  Kommunen ligger bakpå når det gjelder boligtilbud for eldre.  Da 20.8.20.  Les.
  Nav skal innfri brukernes rettigheter.  Ap. 27.8.20.  Les
  Akson er avgjørende for tygge og bærekraftige helse- og omsorgstjenester.  Ap. 27.8.20.  Les.
  Folk med artrose er feilrådet i mange år.  Ap. 30.8.20.  Les.
  Slik skal Norge sikre seg vaksine.  Ap. 31.8.20.  Les.
  Fikk hundretusener for å videresende legefakturaer.  Ap. 5.9.20.  Les.  
  Våre pasienter er ikke i stand til å si ifra selv.  Derfor må noen andre gjøre det.  Ap. 1.9.20.  Les.
  Aksom-prosjektet trenger ekstern gransking.  Ap.4.9.20.  Les
  Grønt lys for medisin som kan redde de sykeste fra Covid-19.  Ap. 4.9.20.  Les.
  Ber fylkesmannen om tilsyn på Rikshospitalets nyfødtmedisin.  Ap. 4.9.20.  Les.
  Leger er opprørte over at kreftrapporter er lekket.  Da 7.9.20.  Les.
  Helsetilsynet graver dypere i kreftkirurgisak.  Ap. 7.9.20.  Les
  Koronakrisen har gitt dårligere tilbud til slagpasiengter.  Da.7.9.20.  Les.
  Øyelege og investor dro inn 450 millioner kroner.  DN 7.9.20.  Les.
  Trenger barnevernet en mastergrad i koordinering?.  Ap. 8.9.20.  Les.
  Har ingen mulighet for å kjøpe bolig i Oslo.  Ap. 8.9.20.  Les.

Comments