Helsepolitiske Nyheter 2017

                               
                                 

Innhold

 1. 1 E-helsedirektør gir hele verden tilgang til norske pasientjournaler.  Da 13.12.17 v/ Per Aschjem pg Bjørg Marit Andersen.
 2. 2 Ble sendt mellom sykehus i timevis.  VG 29.10.17.
 3. 3 G20 tar grep mot antibiotikaresistens  Nationen 16.9.19  v/ Astrid S. Dybvik.
 4. 4 Fengsel i elleve år for dobbeltdrap i Kristiansand.  VG 16.9.17 v/ Nanna Johannessen.
 5. 5 Helsedata kan bli det nye arvesølvet.  Aftenposten 14.9.17.
 6. 6 Bent Høie: Vi når regjeringens mål i kreftbehandlingen.  Aftenposten 31.8.17 v/ Signe Lund-Hauglid.
 7. 7 Rett til opphold i sykehjem.  Nye regler!  VG 31.8.17.
 8. 8 Sprøyte rett i hodet.  Gutt døde på Haukeland sykehus.  VG 31.8.17.
 9. 9 Norlandia omsorg meldte ikke fra om fluelarver.  Dagbladet 31.8.17 v/ Ø. Windstad og Y. Mortensen.
 10. 10 Tilsynssak om blodpropp.  Dagbladet 29.8.17 v/ Madeleine Liereng.
 11. 11 Småbarnsmor Frida: Helsesøsteren ba meg slanke babyen min  VG 25.8.17.
 12. 12 Halvparten av Norges befolkning vil få en psykisk lidelse i løpet av livet.  Dagbladet 10.8.17 v/ Amanda N. Walnum.
 13. 13 Strammer opp helseforetakene etter rot med helsestudier.  Aftenposten 7.8.17 v/ T. Dommerud og N.S. Torset.
 14. 14 Pasienters åndelige omsorg neglisjeres.  VårtLand 7.8.17 v/ Elise Kruse.
 15. 15 Bør utdanne pleiere lokalt.  VårtLand 7.8.17 v/ Elise Kruse.
 16. 16 Truer sykehusene med straff for mangelfull rapportering.  Dagens Næringsliv 7.8.17 v/ Åsne Haugli.
 17. 17 Foretaksmodell fritar politikerne fra ansvar.  Aftenposten kronikk 4.8.18 v/ Werner Christie.
 18. 18 AP om ny Helsereform.  Dagens Næringsliv 4.8.17 v/ Karen O. Setten.
 19. 19 Når spiste du sist?  Det er mulig å unngå underernæring blant eldre som bor hjemme.  Dagsavisen 4.8.17 v/ Ellen Myrland.
 20. 20 Forskere tror at en av tre kan unngå demens.  Ap 21.7.17 v/ Christina Pletten.
 21. 21 Ulovlig praksis av fastlegene.  Asker og Bærum Budstikke 21.7.18 v/ Erik Tangen og Henrik Delbek.
 22. 22 Norge er dårligst i Norden på støtte til tannhelse.  Aftenposten kronikk 21.7.18 v/ S. Yousefi.
 23. 23 Tolv ganger så mange helseforsikringer på 10 år.  NTB og Dagens Næringsliv 20.7.17.
 24. 24 Gratis tannhelsetjeneste er den neste store velferdsreform.  Drammens Tidende 20.7.17 v/ Arne Nævra, SV.
 25. 25 Hjelper sykebilene. vite biler fritar ambulansene for oppdrag.  Dagsavisen 20.7.17 v/ Ida Hvammer.
 26. 26 Sjekk din egen familiehistorie, vaksineskeptiker.  Aftenposten 20.7.17 v/ Ernæringsstudent Maria Uldahl.
 27. 27 Tolv ganger flere private helseforsikringer på ti år.  Aftenposten 20.7.17 v/ Hanne Christiansen.
 28. 28 Sykehus og fastlege må styres samlet.  Aftenposten kronikk 19.7.18 v/ Petter Faye-Lund.
 29. 29 Kreftpasienter nektes medisin.  Adresseavisen 17.7.17.
 30. 30 Opplevde økt mestring med velferdsteknologi.  Dagens Medisin 17.7.17 v/ Vilde S. Baugstø.
 31. 31 Kreftleger bekymret: For lang ventetid på viktige medisiner.  Aftenposten 5.7.17 v/ Camilla Huuse og Klaudia Lech.
 32. 32 Det har gjort livet mitt mye bedre med fast hjemmesykepleier.  Dagsavisen 4.7.18 v/ Emilie Gamst.
 33. 33 Bruk helsedata til å gi oss bedre helse.  Aftenposten 3.7.18 v/ Martha Ebbing og Ketil Widerberg.
 34. 34 Dømt for å ha filleristet baby.  Dagsavisen 1.7.17 v/ Karen O. Setten.
 35. 35 1200 utdaterte operativsystemer i Helse sør-øst.   VG 30.6.17 v/ Kristian Aaser.
 36. 36 Forskjeller i bruk av antibiotika på sykehus.  Nationen 21.2.17 v/ Astrid S. Dypvik.
 37. 37 Tar kampen for Odda-akutten.  Nationen 21.2.17 v/ Christiane J. Larsen.

E-helsedirektør gir hele verden tilgang til norske pasientjournaler.  Da 13.12.17 v/ Per Aschjem pg Bjørg Marit Andersen.

Det konkluderes i en rapport om informasjonssikkerhet fra direktoratet for e-helse at «det ikke er noe som ikke kan drives av private aktører i utlandet.  Christine Bergland sier at helsesektoren kan fritt flagge ut all drift av helsevesenets IT-systemer til resten av verden.  Les.

Ble sendt mellom sykehus i timevis.  VG 29.10.17.

Alzheimer-pasienten ble avvist ved døra flere ganger.  Å bli sendt mellom sykehus på denne måten er grovt uverdig.  Myndighetene legger seg flate ved Helse Fonna og beklager på vegne av sykehusene og erkjenner at når en pasient blir innlagt med krav om øyeblikkelig hjelp, så forplikter sykehuset seg til å ta pasienten imot der og da.  Det e anslått at ca. 70.000 innbygger i Norge har en demens-diagnose.  Ifølge Folkehelseinstituttet utgjør det 1,4% av befolkningen.  Les.

G20 tar grep mot antibiotikaresistens  Nationen 16.9.19  v/ Astrid S. Dybvik.

Den beste måten å jobbe med antibiotikaresistens er aktivt samarbeid på tvers av landegrensene.  Vi har meget gode erfaringer når det gjelder norsk dyrehold fordi vi har små besetninger og både folkehelsa og dyrehelsa er god.  EU-landene ønsker å lytte til erfaringer gjort i Norge.  Les.  

Fengsel i elleve år for dobbeltdrap i Kristiansand.  VG 16.9.17 v/ Nanna Johannessen.

Den 16 år gamle gutten er i Agder lagmannsrett dømt til 11 års fengsel, men ikke til forvaring.  Gutten kom i krangel om en pengesak med en kamerat og Tone Ilebekk (48) ble et tilfeldig offer da hun kom til stede for å hjelpe Jakob (14).  Les.

Helsedata kan bli det nye arvesølvet.  Aftenposten 14.9.17.

Data fra norske helseregistre og biobanker er en het råvare som kan gi Norge ny industri - om den forvaltes like klokt som oljen.  Dette sier forskningssjefen ved SINTEF.  Les.

Bent Høie: Vi når regjeringens mål i kreftbehandlingen.  Aftenposten 31.8.17 v/ Signe Lund-Hauglid.

I 2015 fikk norske kreftpasienter rett til et såkalt pakkeforløp i behandlingsperioden. Nye tall viser at nesten åtte av ti pasienter er inkludert i ordningen. I januar 2015 lanserte Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) en pakkeforløpordning som skal hjelpe kreftpasienter i behandlingsperioden.  Med pakkeforløp får pasienter vite hva som skal skje når i behandling, samt en kontaktperson som følger dem opp gjennom tiden med kreften.  Torsdag slapp Helsedirektoratet tall som viser at 78 prosent av nye kreftpasienter i Norge var inkludert i en slik ordning i 1. tertial av 2017. Resultatet overstiger Høies mål på 70 prosent.  Denne ordningen skaper forutsigbarhet og trygghet i en tid der mange opplever at verden raser sammen.  Les.

Rett til opphold i sykehjem.  Nye regler!  VG 31.8.17.

Pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og omsorgstjenesteloven ble fra 1. juli 2017 endret for å tydeliggjøre retten til sykehjemsplass og kommunenes plikt til å tilby slike tjenester. I tillegg skal kommunene vedta forskrift om kriterier og utarbeide ventelister..  Les.

Sprøyte rett i hodet.  Gutt døde på Haukeland sykehus.  VG 31.8.17.

Djabrails (6) foreldre vurderer erstatningskrav mot legen ved Haukeland sykehus for «feilmedisinering».  Saken ønskes også etterforsket av politiet for å vurdere om det er foretatt noe straffbart.  Guttungen ble tatt av respirator og døde.  Sykehuset anmeldte saken selv til Helsetilsynet.  Les.

Norlandia omsorg meldte ikke fra om fluelarver.  Dagbladet 31.8.17 v/ Ø. Windstad og Y. Mortensen.

Dette er historien om Åge Villi Kristiansens tid som pasient på Skoggata bo- og servicesenter i Moss. Behandlingen han fikk der endte med at han fikk fluelarver i såret sitt. Noen dager etter at larvene ble oppdaget, fikk den diabetessyke mannen pustevansker og hjertestans. Da ga sykepleierne på Skoggata opp å redde ham og lot ham ligge igjen alene. Hvordan kunne det skje? Han døde der, 76 år gammel.  Norlandia meldte ikke fra til Moss kommune før det var gått et år etter hendelsen.  Les1. Les2. Les3.

Tilsynssak om blodpropp.  Dagbladet 29.8.17 v/ Madeleine Liereng.

Sunniva (20) ble operert for en korsbåndskade etter et uhell på ridebanen.  Etter operasjonen klagde hun jevnlig på smderter i benet.  Tiklstanden forverret seg og etter en måned døde Sunniva.  Tilsynssak ble opprettet.  Les1Les2.

Småbarnsmor Frida: Helsesøsteren ba meg slanke babyen min  VG 25.8.17.

Guttungen på 7 måneder viede 9,9 kilo (79 cm) og helsesøster i Mandal anbefalte moren til å redusere babyens matinntak til det halve.  Moren, Frida Vigeland reagerte sterkt på at man oppfordret til å la babyen gjennomgå en slankekur og svarte tilbake til helsesøster: «Ta deg en bolle!»  Les. 

Halvparten av Norges befolkning vil få en psykisk lidelse i løpet av livet.  Dagbladet 10.8.17 v/ Amanda N. Walnum.

Er en av dine nærmeste rammet av depresjon.  Slik kan du hjelpe.  Viktig at man er klar over de tidlige symptomene og at tiltak iverksettes så raskt som mulig, hevder eksperter på området.  Depresjon er ca. dobbelt så vanlig blant kvinner som blant menn.  I 2015 var det rundt 130.000 som fikk depresjonsdiagnose hos fastlege eller legevakt.  I tillegg regner man med store mørketall.  Les..

Strammer opp helseforetakene etter rot med helsestudier.  Aftenposten 7.8.17 v/ T. Dommerud og N.S. Torset.

Helseminister Bernt Høie (H) vil sikre at alle pasienter, uavhengig av deres bakgrunn får lik tilgang til deltagelse i kliniske studier.  For alvorlige pasienter kan et siste håp være å bli med i studie som utvikler nye medisiner eller behandlingsmetoder  - såkalte kliniske studier..  Les.

Pasienters åndelige omsorg neglisjeres.  VårtLand 7.8.17 v/ Elise Kruse.

I vår deltok sykepleiestudenter i Bergen på kurs for å bli flinkere til å møte pasienters åndelige behov.  Vi mangler kunnskap, sier student og kursdeltaker.  Les1. Les2.

Bør utdanne pleiere lokalt.  VårtLand 7.8.17 v/ Elise Kruse.

Den beste måten å få sykepleiere til å distriktene på, er å utdanne dem der de bor, mener Helen Helen Brandstorp, leder for Distriktsmedisinsenteret.  Les1. 

Truer sykehusene med straff for mangelfull rapportering.  Dagens Næringsliv 7.8.17 v/ Åsne Haugli.

Helseminister Bent Høie har sett seg lei på at sykehusene ikke gir tilstrekkelig rapportering til kvalitetsregistrene, fordi det svekker kvalitetsarbeidet.  Dette kan få dramatiske konsekvenser for pasientene, sier han.  Mange enkeltsykehus risikerer derfor å ikke få betalt for alt arbeidet de gjør.  Vi vil straffe dem økonomisk, sier Høie.  Les1.

Foretaksmodell fritar politikerne fra ansvar.  Aftenposten kronikk 4.8.18 v/ Werner Christie.

Sykehusene kunne med fordel organiseres mer som kommunene, der fagfolk og politikere tar ledelsesansvar sammen.  Les.

AP om ny Helsereform.  Dagens Næringsliv 4.8.17 v/ Karen O. Setten.

Ap ønsker å gjøre forsøk med å slå sammen kommunale helse- og omsorgstjenester og de statlige sykehusene -  med felles eierskap, pengekasse og ledelse.  Les.

Når spiste du sist?  Det er mulig å unngå underernæring blant eldre som bor hjemme.  Dagsavisen 4.8.17 v/ Ellen Myrland.

I den enkeltes eget hjem lever kjøleskapet «sitt eget liv».  Vi kan ha stor nytte av omsorgsteknologi.  En sensor på kjøleskapet kan være til god nytte.  LesLes2.

Forskere tror at en av tre kan unngå demens.  Ap 21.7.17 v/ Christina Pletten.

Svekket hørsel, lite skolegang, overvekt og røyking er blant de viktigste risikofaktorene for å utvikle demens.  De ni viktigste faktorene som påvirker risikoen for å utvikle demens er identifisert. Referansen her er en fagartikkel i tidsskriftet Lancet.  
Ifølge en rapport fra 2015 bruker vi i Norge rundt 28 milliarder kroner i året på demens.  Les.

Ulovlig praksis av fastlegene.  Asker og Bærum Budstikke 21.7.18 v/ Erik Tangen og Henrik Delbek.

Fastlegene tar ulovlig betalt for timebestilling på SMS, iflg. Helsedirektoratet.  Legene mener de taper på tjenesten.  Les.

Norge er dårligst i Norden på støtte til tannhelse.  Aftenposten kronikk 21.7.18 v/ S. Yousefi.

I Finnland får hele befolkningen dekket tannlegeutgiftene.  En gjennomgang av partiprogrammene tyder på at offentlig dekning av tannhelseutgifter heller ikke vil bli prioritert i det nye Stortinget.  Les.

Tolv ganger så mange helseforsikringer på 10 år.  NTB og Dagens Næringsliv 20.7.17.

Over en halv million nordmenn har i dag privat helseforsikring, men den egentlige effekten av slike ordninger er ifølge forskerne vanskelig.  Hittil er det bedriftsavtaler som har stått for brorparten av veksten. De største leverandørene opplyser at 80 til 90 prosent av forsikringene er kollektive avtaler.  Les.

Gratis tannhelsetjeneste er den neste store velferdsreform.  Drammens Tidende 20.7.17 v/ Arne Nævra, SV.

Utgifter til tannlegebehandling kan bli en tung bør å bære for mange som ikke sitter så godt i det.  Synlig dårlige tenner virker nedverdigende og gjør at mange kan vegre seg for å delta i sosiale sammenhenger de ellers ville deltatt i.   Les.

Hjelper sykebilene. vite biler fritar ambulansene for oppdrag.  Dagsavisen 20.7.17 v/ Ida Hvammer.

Syketransportbilene gjør at ambulansene kan fokusere på oppdrag som virkelig haster.  Nå utvides ordningen.  Les.

Sjekk din egen familiehistorie, vaksineskeptiker.  Aftenposten 20.7.17 v/ Ernæringsstudent Maria Uldahl.

Foreldre kan bli bekymret når de hører historiene fra vaksineskeptikere.  Men jeg er redd vi får mye mer å bekymre oss for om vi slutter å vaksinere oss.  Les.

Tolv ganger flere private helseforsikringer på ti år.  Aftenposten 20.7.17 v/ Hanne Christiansen.

Forsikringen kuttet Lars Stangjordets fravær etter prolaps til en tredjedel.  En behandlingsforsikring garanterer medisinsk behandling innen et gitt tidsrom, som regel mellom 10 og 30 virkedager.  I tillegg får kunden tilgang til en medisinsk rådgiver som følger prosessen fra legebehandling til fullført behandling.  Les.

Sykehus og fastlege må styres samlet.  Aftenposten kronikk 19.7.18 v/ Petter Faye-Lund.

Skal norsk helsevesen bli bedre, må vi ha en ny styringsmodell som har forebygging og kvalitet som basis..  Les.

Kreftpasienter nektes medisin.  Adresseavisen 17.7.17.

I tillegg til belastningene sykdommen gir, må mange kreftpasienter kjempe en tung kamp for å få medisinen som kan forlenge livet deres.  For å få nødvendige medisiner bestemmes av et byråkratisk organ som heter «Beslutningsforum for nye metoder».  Hvor mye er egentlig et liv verd?  Les.

Opplevde økt mestring med velferdsteknologi.  Dagens Medisin 17.7.17 v/ Vilde S. Baugstø.

Rapport viser at resultatene ved å bruke ny velferdsteknologi har økt funksjonshemmedes barn selvstendighet.  Den har gitt barna og ungdommene bedre oversikt over tid og gjøremål, hjulpet dem til å utføre aktiviteter selv, bidratt til at de i større grad kunne være alene hjemme eller på andre arenaer og styrket deres språklige ferdigheter.  Les.

Kreftleger bekymret: For lang ventetid på viktige medisiner.  Aftenposten 5.7.17 v/ Camilla Huuse og Klaudia Lech.

Norske kreftleger slår alarm om tilgangen på nye medisiner.  Pasienter dør i ventetiden, skriver de i en bekymringsmelding til Statens Legemiddelverk og helse- og omsorgsministeren. «Bekymringen gjelder først og fremst den lange tiden det tar før en beslutning tas,» står det i brevet som VG har fått tilgang til.  Pasienter som burde fått medisinene dør i ventetiden, bekrefter Fredrik Schjesvold, forsker og leder for Oslo myelomatosesenter ved Rikshospitalet. Les.

Det har gjort livet mitt mye bedre med fast hjemmesykepleier.  Dagsavisen 4.7.18 v/ Emilie Gamst.

I år har Byrådet etablert såkalte arbeidslag i alle bydelene.  De består av fem-seks sykepleiere i et fast team som drar hjem til faste hjemmeboene.  Les

Bruk helsedata til å gi oss bedre helse.  Aftenposten 3.7.18 v/ Martha Ebbing og Ketil Widerberg.

Det bør bli enklere å bruke norske helsedata.  En effekt er at nye legemidler kan bli raskere godkjent. Vi har rike kilder til helsedata i Norge.  Dessverre er disse mye ubrukt.  det er på grunn av et komplisert regelverk og spredt ansvar for å gi forskere tilgang til dataene.  Les.

Dømt for å ha filleristet baby.  Dagsavisen 1.7.17 v/ Karen O. Setten.

En 32 år gammel far er dømt tl åtte års fengsel og må betale drøyt ti millioner kroner i erstatning for å ha filleristet sin fire uker gamle datter.  Han er også dømt for ikke å ha sørget for at barnet kom til lege før det var gått ett og et halvt dømt.  Moren er dømt til fengsel i ti måneder.  Les.

1200 utdaterte operativsystemer i Helse sør-øst.   VG 30.6.17 v/ Kristian Aaser.

Det utdaterte operativsystemet Windows XP.  Dette er meget betenkelig når norsk forvaltning blir rammet av omfattende dataangrep.  Tirsdag denne uken ble Europa rammet av nok et omfattende dataangrep, litt over en måned etter forrige gang det skjedde.  Et viktig grep for å motvirke disse truslene er et oppdatert operativsystem.  Les.

Forskjeller i bruk av antibiotika på sykehus.  Nationen 21.2.17 v/ Astrid S. Dypvik.

For å hindre utvikling av antibiotikaresistente bakterier, skal norske sykehus redusere antibiotikabruken med 30 prosent frem til år 2020.  Men sykehusene har svært ulik praksis.  UNN (Universitetssykehuset i Nord-Norge) bruker minst, mens sykehuset i Østfold bruker mest.  Les.

Tar kampen for Odda-akutten.  Nationen 21.2.17 v/ Christiane J. Larsen.

Venstres nestleder Terje Breivik sier at han bruker alle kanaler han har for å kjempe for akuttkirurgien ved Odda sykehus.  Venstre var med på å gi flertall for Nasjonal helse- og sykehusplan, hvor det slås fast at du skal ha et ordentlig sykehus i Odda med tilstedeværende ledelse.  Les.


Comments