Helsepolitiske Nyheter 2014

                              

Helsepolitiske Nyheter 2014:Schwartzgate bofellesskap viser vei med ny velferdsteknologi: Dagsavisen-Fremtiden 19/8-2014: v/ Hans A. Kielland Aanesen   


Representanter for Stortingets helse sosialkomite besøkte et velferdsteknologisk BOFELLESSKAP i Drammen som er god reklame for den pågående disruptive helseinnovasjon vi er eksponent for. 
Dette representerer første versjon av våre individuelt tilpassede kjørende service-maler i Omsorgssektoren som allerede har flere års driftserfaring. Service-malene representerer individuelle scenarioer som samspiller med et rikt utvalg av forskjellige utstyrsleverandører og BUS-protokoller. Viser hvorledes samspill kan benyttes gjennom et rikt utvalg av flere vanlige ÅPNE teknologi-standarder ( KNX, CAN, etc )


Starten på ny vekstfase ! (SINT i praksis gjennom DISRUPTIV HELSEINNOVASJON): Dagens Næringsliv 11/7-2014: v/ Hans A. Kielland Aanesen   

Representanter for Stortingets helse sosialkomite besøkte et velferdsteknologisk BOFELLESSKAP i Drammen som er god reklame for den pågående disruptive helseinnovasjon vi er eksponent for 
Dette representerer første versjon av våre individuelt tilpassede kjørende service-maler i Omsorgssektoren som allerede har flere års driftserfaring. Service-malene representerer individuelle scenarioer som samspiller med et rikt utvalg av forskjellige utstyrsleverandører og BUS-protokoller. Viser hvorledes samspill kan benyttes gjennom et rikt utvalg av flere vanlige ÅPNE teknologi-standarder ( KNX, CAN, etc )

DnB-sjef Rune Bjerke trekker frem selskapet Vitheia som nå viser vei i hvorledes Internet of Things (IoT) og Disruptiv Helseinnovasjon nå er på full fart inn i Helsestudio-markedet. Det som nå kalles IoT har EPR-forum gjennom sitt EPR-eDevice konsept jobbet med siden 2003 i OASIS og som nå introduseres og implementeres av Vitheia i Helsestudio- og Omsorgs-markedet ! 
DN artikkel Fredag 11. juni 2014 

Forfatter: Espen Bolghaug 
Publiseringsdato: Jul 10, 2014 9:58 PM 
Sist oppdatert: Jul 10, 2014 9:59 PM 


Selv om det er svakere fart i økonomien, opplever DNB tiltagende investeringsvilje hos små og mellomstore bedrifter. DNB-sjef Rune Bjerke er nøktern optimist og øker utlånene i det han mener er en ny vekstfase for norsk økonomi. Med entusiastiske tasterykk på nettbrett viser Henrik Aanesen i it-selskapet Vitheia hvordan han kan styre alt fra inngangsporten til overvåkning og musikk hos treningssenteret Bare Trening på Sinsen i Oslo. De har laget et egenutviklet it-system for ubemannede treningssentre. SMB-Markedet– Det har vært en lang utviklingsfase, men nå er tiden kommet for å pumpe løsningene våre ut i markedet, mener Aanesen. For å realisere drømmen har det tatt opp lån hos DNB på én million kroner. Tror på ny vekst Norges største bank leverte et rekordoverskudd torsdag og er villig til å yte små og mellomstore bedrifter mer utlån. – Vi er egentlig gryende optimister. Vi tror ikke på kanon makroår, men er i starten av en ny vekstfase, sier DNB-sjef Rune Bjerke.

Åpne løsninger basert på de nye prinsippene med "Cloud of Services & Cloud/Internet of Things": tGov 27/3-2014: v/ Hans A. Kielland Aanesen   

Cloud of Services & Cloud of ThingsHer har vi et godt eksempel på "Cloud of Services & Cloud/Internet of Things" i praksis !
Dette systemet er utviklet på Vitensenteret i Drammen 
(http://www.viht.no). Det er Vitheia AS som har utviklet og testet CareTech-systemet (www.CareTech.no) med nye teknologiske løsninger. Det er slike åpne teknologiske løsninger som gir oss svarene på våre helse- og omsorgsutfordringer i årene fremover. 
Løsnings-kravene ligger i å kunne kjøpe det beste utstyret fra forskjellig spesialister og leverandører og samkjøre disse gjennom skreddersydde scenarioer tilpasset hvert enkelt individ. Dette håndtert av helsepersonell sammen med pasient og pårørende uten data-folk! 
Dette betegnes som faglig "Scenario planlegging" med gjenbruk av standardiserte "Service Maler". Dette for å oppnå individuell tilpasning i TJENESTE-tilbudet !
NAV i Drammen har allerede sett styrken i at slike "åpne" systemer som her er laget, gir for første gangen i historien reell anbudskonkurranse mellom forskjellige utstyrsleverandører som kan sys sammen i et felles omsorgs-system  ;-)
EPR-Forum/OASIS presenterte sin Helseprofil på Celtic-Plus "Fremtidens Internett": tGov 3/3-2014: v/ Hans A. Kielland Aanesen 

Celtic-Plus Seminar på Telenor IT-fornebu 3. mars 2014: 
 
Europeiske prosjekter innen fremtidens internett. 
Dette seminaret var for de som ønsker å utvikle prosjektideer, knytte nye kontakter og finne ut hvordan du kan få finansiering innen forskning og innovasjon på tjenester og teknologi innen fremtidens Internett.
Celtic-Plus er en næringsklynge innen IKT i det europeiske EUREKA-nettverket. Klyngen omfatter små og store bedrifter, forskningsmiljøer og institutter.
Seminarprogrammet inkluderte presentasjon av Celtic-Plus og kommende utlysninger. I tillegg presenterte Forskningsrådet aktuelle strategier og finansieringsmuligheter innen IKT. Nasjonal finansiering av CELTIC-Plus-prosjekter kan søkes hos BIA-programmet. Les mer her

Våre 2 presentasjoner kan du laste ned på CELTIC-plus siden her: Agenda with links to presentations


Endringsledelse med Disuptiv Innovasjon: tGov 22/1-2014: v/ Geir Lahnstein I endringsledelse skiller vi gjerne mellom inkrementel endring og endring ved brudd. Den kjente managementforskeren Clayton Christensen har brukt mye tid på å forske omkring brudd-fenomener i organisasjoner. Han lanserte i den forbindelse begrepet DISRUPTIVE INNOVATION i boken THE INNOVATORS DILEMMA i 1997. Den er senere blitt fulgt opp med en rekke bøker og artikler (se fig av bokomslag).
I min undervisning på BI har jeg presentert hans tanker om dette i et kort sammendrag. Om dette tankeskiftet vil vi i tiden fremover arrangere kurs og uttdype dette tankeskiftet nærmere.
Disruptiv Innovasjon

Innovasjon som gir brudd i forhold til tidligere utvikling og som krever «nedbryting» av eksisterende tenkning og systemopplegg
1.Konseptutvikler Clayton M. Christensen og hans bok fra 1997 «The Innovators Dilemma». Denne boken er fulgt opp med flere andre bøker og fagartikler
2.Endring kan skje inkrementelt eller ved brudd. Christensen tar for seg endring ved «skarpe brudd»
3.Det sentrale begrepet er «disruptive», direkte oversatt «det å nedbryte»
4.Utgangspunktet i tenkningen var bruk av ny og revolusjonerende teknologi (informasjons- teknologi). Deretter utvidet han persektivet til andre bransjer (eks.: helsetjenesten)
1.Fokus er ikke rettet mot bedrifter som er mislykkede, har dårlig ledelse, sviktende logistikk eller markedsføring
2.Fokuset er rettet mot de «såkalte» vellykkede bedriftene og deres virkelighetsforståelse. Det er snakk om hva som skjer med bedrifter som har eller har hatt suksess
3.Den grunnleggende svakhet (feilgrep) er at man ønsker å bli bedre på det man allerede er god på, har gjort suksess med i stedet for å spørre hva morgendagen krever
4.Ny teknologi innebærer at man i stedet burde tenkt helt nytt. Det er behov for et fundamentalt nytt tankesett som bærende kultur (NB! metafor: «tankeskifte»)
5.Tidligere suksess og erfaring blir følgelig en hemsko. Spissformulert: Dagens suksess er den beste garanti for morgendagens fiasko
6.Man har en endringskultur, men den er rettet mot forbedring og raffinering av eksisterende opplegg. Interne offensive krefter blir «holdt nede», - de får ikke slippe til
7.Det blir fortiden som blir bestemmende for fremtiden, i stedet for at man klarer å tenke radikalt nytt og vurdere fremtidens farer og muligheter (mulighetsområde)
8.Det vil alltid være en iboende treghet (inertia) i vellykkede bedrifter. Man glemmer at ingen vekst fortsetter inni himlen
9.Kreativitet og innovasjonsarbeid vil alltid internt kjempe mot reaksjonære krefter: «vi er flinke og har det bra som vi har det»

Forskningsgjennombrudd vdr kreftbehandling: tGov 22/1-2014: v/ Hans A.Kielland Aanesen 

Her er en utrolig Youtube-dokumentar om Stanislaw Burzynski forskningsgjennombrudd vdr kreftbehandling og hans utrolige kamp mot det etablerte helsedynastiet og FDA( US Food & Drug Administration  http://www.fda.gov/ ):
Vi kan jo spørre oss om våre Helsemyndigheter opererer på samme måte gjennom en business-styrt og etablert HELSEINDUSTRI som kveler alle truende nyvinninger (Disruptiv innovasjon)  ?

YouTube-video


Synopsis:
The remarkable story of Stanislaw Burzynski, MD, PhD who boldly challenged the Food and Drug Administration for his right to begin FDA-approved clinical trials on a breakthrough cancer treatment he developed.

Burzynski, the Movie is an internationally award-winning documentary that tells the true story of a medical doctor and Ph.D biochemist named Dr. Stanislaw Burzynski who won the largest, and possibly the most convoluted and intriguing legal battle against the Food & Drug Administration in American history.


Banebrytende "Trådløs Medisin" ved tilstandskontroll av kroppen viser vei for Tankeskiftet i vår kommende nasjonale Helsepolitikk  tGov 1/1-2014: v/ Hans A.Kielland Aanesen 

iDoctor-appen som har blitt presentert tidligere av Eric Topol blir her utdypet ytterligere av Eric i denne TedMed video.

Eric Topol says we'll soon use our smartphones to monitor our vital signs and chronic conditions. At TEDMED, he highlights several of the most important wireless devices in medicine's future -- all helping to keep more of us out of hospital beds.

Denne presentasjonen er enda bedre og bør kunne gi enda bedre føringer for den innovasjon vi trenger i norsk helsetjeneste. Forutsetningen er imidlertid at det offentlige Norge må forstå forskjell på hva som er deres FORVALTNINGS-oppgaver(nasjonale infrastrukturer, nasjonale utvekslingsmodeller, åpne data, felles åpne kjøreregler mm) og ikke rote det til med å blande disse fellesskapsoppgaver med tilknyttet NÆRINGSDREVEN Tjenestegenerering(tjenesteutøving, programvare og hjelpemidler) slik myndighetene gjør i dag!
Kravene for tidsriktig SAMHANDLING og INTEGRASJON til fellesskapets beste krever et offentlige bruker&borgerdrevent tankeskifte ( http://www.tGov.no ). Dagens offentlige sektor må ut av dagens enormt kostnadsdrivene og foreldede "hengemyr" ! Burde ikke dagens regjeringsskifte kunne gripe fatt i denne nødvendige nytenkning?
Kan jo også tilføye at dagens RAMMEAVTALER i offentlig sektor er en katastrofe med tanke på nødvendig INNOVASJON. Her må jurister i samarbeid med reelle fagfolk på banen for å endre disse enormt kostnadssløsende monopolitisk/oligopolistisk-styrte tvangstrøyer! (Lukkede SW-regimer fra "døende" og gammeldagse IT-regimer)

Bedre Helsepraksis: Selverkjennlse om legestandens Utilstrekkelighet  tGov 1/1-2014: v/ Hans A.Kielland Aanesen Et interessant foredrag om Helsesektorens historie fra forrige århundre til i dag.
Teamwork, planlegging med elektroniske sjekklister til forberedelse og håndtering av uforutsette hendelser i komplekse operasjoner er hovedingredienser som alene kan senke dødsraten med mer enn 25%. Nyttig bruk av åpne data. 
Her kan EPR-eFolder templater (standardiserte informasjonsutvekslings-modeller for service management) hådterere automatiske og stokastiske arbeidsrutiner sammen med rapportering komme til anvendelse med "Beste Praksis" modelleringsmetoder.


Comments