Helsepolitiske Nyheter 2009 og tidligere

                             


Puber, pleiere og prester.  Vårt Land 3.11.16 v/ Erik Lunde.

Fotballpub på sykehjem er bra.  Men vi må ikke glemme det viktigste i eldreomsorgen: Pleie og omsorg. Les.

Påviser cannabisskade.  Dagsavisen 3.11.16 v/ NTB

Norske forskere: Cannabis tredobler risikoen for psykose.  Forskning viser sterke funn på at slik misbruk utløser psykose hos personer som ellers ikke ville få det, og ikke omvendt.  Les.
Comments